Τελευταία νέα

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

« Επείγοντα θέματα συνταξιούχων του δημοσίου και των εν αποστρατεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας »

                                                       ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                           ΕΡΩΤΗΣΗ
   
      Θέμα : « Επείγοντα θέματα συνταξιούχων του δημοσίου και των εν αποστρατεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας  »

Κύριε Υπουργέ,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν 3865/2010, σύμφωνα με τις οποίες, αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης στους εργαζομένους συνταξιούχους του δημοσίου, ιδιωτικού τομέα κάτω των 55 ετών και στους στρατιωτικούς κάτω των 53 ετών  (άνω των 55 και 53 ετών αντιστοίχως, προβλέπεται  περικοπή στο ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα ή 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, αναλόγως τον φορέα ασφάλισης του εργαζομένου ΙΚΑ-ΟΑΕΕ και μείον 70% για εργασία στο Δημόσιο).
Απεστάλη δε, σχετική ενημερωτική επιστολή από την 44η Διεύθυνση Κανονισμού Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του ΓΛΚ, προς όλους τους συνταξιούχους του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Υπό από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, οι απόστρατοι – συνταξιούχοι εργαζόμενοι που δήλωσαν την εργασία τους στο ΓΛΚ έως 31/12/2012, και ήταν κάτω από το 53ο έτος της ηλικίας τους , διαπίστωσαν την αναστολή της συντάξεώς τους από 1-1-2013 και εντεύθεν.
Ακολούθως όμως, με την ισχύ του άρθρου 4 του Ν 4151/2013, από 1-1-2013 μειώθηκε το ηλικιακό όριο αναστολής της σύνταξης των εργαζομένων συνταξιούχων αποστράτων Στρατιωτικών, από το 53ο έτος στο 47ο   ενώ παράλληλα επήλθε περικοπή στο ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, για τους αυτοαπασχολούμενους. Επίσης  εξαιρέθηκαν ρητώς από την εφαρμογή του οι πολύτεκνοι.
Παρά ταύτα και ενώ σταδιακά και κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων από τους ενδιαφερομένους δικαιούχους, επανήλθαν οι καταβολές των συντάξεων εντός του 2014, για όσους είχαν υπερβεί το 47ο έτος της ηλικίας τους, εντούτοις, αν και διανύουμε τον 20ο μήνα ισχύος του νόμου 4151/2013, η αρμόδια διεύθυνση του ΓΛΚ, δεν έχει προχωρήσει στην αναδρομική επιστροφή των διαφορών (ανασταλείσας μείον περικοπείσας σύνταξης) από 1-1-2013, για τους συγκεκριμένους  αποστράτους-συνταξιούχους, που υπάγονται πλέον στο καθεστώς της περικοπής και ουχί της αναστολής της συντάξεώς τους.
Ερωτάστε κύριε Υπουργέ  :
- Σε ποιες ενέργειες  σκοπεύετε να προβείτε ώστε να επιστραφούν οι ανωτέρω διαφορές και να αποφευχθεί τυχόν μελλοντική παραγραφή της απαιτήσεως, με δεδομένη την παρέλευση ήδη 20μηνου, από την μη τήρηση των προβλεπομένων στον νόμο ;
Αθήνα 2/ 12 /2014                                                                
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  

                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου