Τελευταία νέα

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Ερώτηση με Θέμα : « Αναπάντητα ερωτήματα για τις συμφωνίες του Υπουργείου Υγείας με ιδιωτικές συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρείες ».                                                  ΠΡΟΣ :    ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

   Θέμα : « Αναπάντητα ερωτήματα για τις συμφωνίες του Υπουργείου Υγείας με  ιδιωτικές
                   συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρείες ».

Κύριε Υπουργέ,
 η γερμανική εταιρεία (η οποία παρέxει συμβουλές και αναλαμβάνει διοικητικούς ρόλους κυρίως σε χώρες τρίτου κόσμου για λογαριασμό της γερμανικής κυβέρνησης), υπέγραψε  σύμβαση συνεργασίας με το υπουργείο Υγείας, ύψους 9.890.504 ευρώ, με βασικό αντικείμενο τη διοικητική υποστήριξη, την παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).
Παράλληλα, έχουν συσταθεί πλήθος επιτροπών και ομάδων εργασίας με τα ίδια αντικείμενα.
Πριν ολοκληρωθούν οι μελέτες, το υπουργείο Υγείας έσπευσε να διαλύσει δομές ΠΦΥ (με 7.871 διαθεσιμότητες ιατρικού, υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού) και να στερήσει αναγκαίες για την υγεία όλου του ελληνικού λαού7 δωρεάν υπηρεσίες, με πρόσχημα την εξοικονόμηση πόρων, όπως δημοσίευσε και η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΟΠΥΥ κινδυνεύει να βρεθεί σε αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών του. Παράλληλα, με το άρθρο 100 του Ν. 4172/1 θεσμοθετήθηκε ότι δύναται ο ΕΟΠΥΥ να αναθέτει σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαριασμών των παρόχων. Για το γεγονός αυτό, υποβάλαμε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και αίτηση κατάθεσης εγγράφων (1005/8441, 4-6-2014),
 η οποία υποβλήθηκε εκ νέου στις 24/9/2014,ουδέποτε απαντήθηκε  από το υπουργείο Υγείας, κατά τη συνήθη πρακτική, αγνοώντας  τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν επιλεγεί πέντε κοινοπραξίες εταιρειών, στις οποίες έχει παραχωρηθεί δωρεάν δημόσιο κτήριο στην Πεύκη στο οποίο συστεγάζονται, τα δε λειτουργικά έξοδα βαρύνουν τον ΕΟΠΥΥ. Το ποσό που θα μοιραστούν οι επιλεγείσες κοινοπραξίες υπολογίζεται πάνω από 50.000.000 ευρώ.
Όσον αφορά στον διαγωνισμό, από την προκήρυξη δεν προκύπτει ποιος πρότεινε τη διενέργειά του. Η διακήρυξη αναφέρει απλώς ότι στις 11-10-2013 ελήφθη απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ.
Για τα έργα της εταιρείας που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και στο Ε.Σ.Υ
επισυνάπτουμε πρόσφατο δημοσίευμα της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» της 29ης Νοεμβρίου 2014.


   
     Ερωτάστε κύριε Υπουργέ :

1.  Ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο εργασίας της συμβουλευτικής αυτής εταιρείας;
     Ποιες οι υποχρεώσεις της; Πόσα και ποια τα παραδοτέα της έως σήμερα;
2.  Ισχύουν τα αναφερόμενα στο συνημμένο δημοσίευμα;
3.  Επιβεβαιώνετε τις καταγγελίες μελών του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ, ότι οι επίμαχες υπουργικές
     αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες δόθηκε το ελεγκτικό έργο ανεξόφλητων υποχρεώσεων
     του ΕΟΠΥΥ στις ιδιωτικές εταιρείες, δεν πέρασαν ποτέ από επίσημη συνεδρίαση του Δ.Σ και
     ότι δεν υπάρχουν σχετικές συζητήσεις και εγκρίσεις στα επίσημα πρακτικά του ;
4.  Πως διασφαλίζεται η υποχρέωση των ιδιωτικών εταιρειών όπως αυτές αναφέρονται στην
     ΑΔΑ: BΛ910Ξ7ΜΝ-Ν7Κ, περί της επεξεργασίας ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων ;
5.  Πως τοποθετείται το υπουργείο σας στις καταγγελίες του δημοσιεύματος , ότι αυτά που θα
     μας βοηθούσαν οι ιδιώτες να κάνουμε στο νοσοκομείο «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» υλοποιούντο ήδη τα
     τελευταία 3 χρόνια και το ίδρυμα ήταν σε θέση να κάνει χρέωση για κάθε φάρμακο και
     υλικό με ειδικό Barcode ;


Συνημμένο (1), αντίγραφο δημοσιεύματος-σελίδα 1.

Αριθ. Πρωτοκ. 5108
Αθήνα 1/ 12 /2014
                                               

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  

                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου