Τελευταία νέα

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

ΕΣΟΔΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2019

EIΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 26/5/2019

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ             Ποσό σε Ευρώ
       ΦΕΚ 1767/20-5-2019                        14.935,80

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ποσό σε Ευρώ
Αίθουσα 3ου  οροφου ΕΣΗΕΑ 16/5/19 193,17

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ποσό σε Ευρώ
Εκτύπωση-διανομή ψηφοδελτίων 21/6/2019 27.699,05

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ,
ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ         Ποσό σε Ευρώ
Διακίνηση διαφημιστικου υλικού 20/5/19 (παρ. 1)               2.240,00

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ποσό σε Ευρώ
Επίδοση εκθέσεων 3014/6-5-19, 3015/6-5-19 (παρ. 595)         204,60
Επίδοση εκθέσεων 7730 και 7731 (παρ. 37)                           86,80
Παράβολο συμμετοχής στις ευροεκλογές (παρ. 83)         3001,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ         3292,4


 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 33.424,62
)