Τελευταία νέα

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

« Δραματικές ελλείψεις στο Λιμενικό Σώμα »

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΑΙΓΑΙΟΥ
Θέμα:  «  Δραματικές ελλείψεις στο Λιμενικό Σώμα  »
Κύριε Υπουργέ,

δημοσιεύματα που αναφέρονται στα αποτελέσματα που επισημάνθηκαν στο 7ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ), για τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, καθώς  επίσης σε μέσα και εξοπλισμό, στο Λιμενικό Σώμα, όπως είχαν αναφερθεί και στο προηγούμενο συνέδριο, κάνουν τις ίδιες δυσάρεστες διαπιστώσεις και σήμερα ένα χρόνο μετά. Μιλούν για δραματικές μειώσεις των λειτουργικών δαπανών, για τις ελλείψεις σε τεχνικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

Οι αποδοχές των στελεχών  δεν αρκούν πλέον για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Σε Κεντρικά Λιμεναρχεία οι οργανικές συνθέσεις έχουν μειωθεί έως και 50%. Λιμεναρχεία και λιμενικά τμήματα καλούνται να λειτουργήσουν με τον ελάχιστο αριθμό αξιωματικών, με μειώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμα και το 60%. Λιμενικά τμήματα που ενώ προκρίθηκαν να αντικαταστήσουν τα υπολιμεναρχεία ως ένα ευέλικτο σχήμα άσκησης αρμοδιοτήτων του Σώματος αντιμετωπίζονται ως λιμενικοί σταθμοί. Πλωτά περιπολικά λειτουργούν με συνθέσεις κατώτερες των προσδοκιών αλλά κυρίως των αναγκών. Δημιουργήσατε έναν Καλλικράτη ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Η απεμπόληση 2.500 θέσεων εργασίας, εν αντιθέσει με ό,τι προβλέπεται από τον ν. 4150/2013, δεν αποτελεί ορθολογικότερη κατανομή, ούτε πρακτική “συμμαζέματος”, ούτε ενίσχυση της παρουσίας του Λ.Σ. σε κρίσιμα σημεία της επικράτειας, οι μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων χρόνων με τις συνεχείς περικοπές των μισθών και των συντάξεων δημιούργησαν τεράστια αβεβαιότητα και οδήγησαν σε αθρόες αποχωρήσεις πολλών αξιωματικών από το Σώμα, στην πιο ώριμη και χρήσιμη φάση της σταδιοδρομίας τους, με αποτέλεσμα τις πολύ μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, τόσο στο Αρχηγείο όσο και στις Λιμενικές Αρχές, ιδιαίτερα στην πρώτη γραμμή.
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τα σοβαρά προβλήματα στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη του προσωπικού και της αποζημίωσής του όταν μετακινείται υποχρεωτικά για την εκτέλεση της υπηρεσίας, η έλλειψη μέσων και εξοπλισμού και κυρίως η απουσία ουσιαστικής προσπάθειας από τις κυβερνήσεις για την επίλυσή τους, μόνο σε αναγνώριση του έργου και του σημαντικού ρόλου των στελεχών του Λιμενικού Σώματος δεν αντιστοιχεί. Δεν αρκούν τα δημόσια ευχαριστήρια για τις επιτυχίες του Σώματος χωρίς να συνοδεύονται από λύσεις εφαρμόσιμες και πράξεις που να αποδεικνύουν το ενδιαφέρον για τη θωράκιση και ενίσχυση του Σώματος.

Λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει αυξηθεί κατακόρυφα η παράνομη μετανάστευση από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας, σαφώς χρειάζεται μεγαλύτερη συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αφού η πίεση από την παράνομη μετανάστευση πρέπει να απασχολήσει όλη την Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μια πρόκληση προς όλα τα κράτη και όλους τους διεθνείς οργανισμούς για να συνεργαστούν, προκειμένου να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Στο πολύπλευρο έργο των στελεχών αυτών περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις για την εξάρθρωση οργανωμένων μορφών εγκλήματος, την πάταξη του λαθρεμπορίου καθώς και τη διαχείριση απειλών από ενδεχόμενη εισαγόμενη τρομοκρατία.Ερωτάστε:

1. Πως σκοπεύετε να καλύψετε τα κενά  που παρουσιάζονται από ελλείψεις προσωπικού λόγω των αθρόων αποχωρήσεων; Πως σκοπεύετε να  ενισχύσετε την  παρουσία του Λ.Σ. σε κρίσιμα σημεία της επικράτειας; Πως θα λειτουργήσει ο Καλλικράτης χωρίς προσωπικό και μέσα; Ίσως το πιο εύκολο είναι να κλείνετε υπολιμεναρχεία, σταθμούς, τμήματα και πάνω στους ίδιους ώμους να προσπαθείτε να τα φορτώσετε όλα. Πως όμως ο σχεδιασμός θα είναι αποτελεσματικός και εφικτός; Με ποιο τρόπο φαντάζεστε θα γίνεται η αστυνόμευση;
2. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν έχουν προχωρήσει συνεννοήσεις για συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για βοήθεια στην πάταξη παράνομης μετανάστευσης, αν ανέλαβαν κάποιες δεσμεύσεις για τα θέματα μετανάστευσης εκτός από γενικές διαπιστώσεις για την έξαρση του προβλήματος; Αν υπάρχει σχεδιασμός, αν ναι ποιος είναι αυτός; 
3. Έχει γίνει σαφές από την κυβέρνηση ότι η παράνομη μετανάστευση πρέπει να απασχολήσει όλη την Ένωση, τους Διεθνείς Οργανισμούς και τον ΟΗΕ; Έχουν  εντάξει  στο σχεδιασμό τους την αντιμετώπιση οργανωμένων μορφών εγκλήματος, την πάταξη του λαθρεμπορίου καθώς και τη διαχείριση απειλών από ενδεχόμενη εισαγόμενη τρομοκρατία;
 4. Με ποιους τρόπους σκοπεύουν να βοηθήσουν οι διεθνείς οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαχείριση του φαινομένου, τόσο όσο αφορά την φύλαξη των συνόρων της χώρας μας όπου ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρώπης, όσο και για τις διασώσεις στις Ελληνικές θάλασσες (όπου σήμερα στελέχη και μέσα έχουν εξαντληθεί); Θα υπάρξει βοήθεια σε μέσα και εξοπλισμό  για την κάλυψη επιχειρήσεων;


Αθήνα,  2 -12 - 2014                          
Αρ. πρωτ. 5173                          
                     
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου