Τελευταία νέα

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. με Θέμα : Αναπάντητα ερωτήματα και σκανδαλώδης απώλεια δημοσίου χρήματος από τους χειρισμούς της Πολιτείας για το κτίριο «φάντασμα» του Β’ νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης .

ΕΡΩΤΗΣΗ   ΚΑΙ   Α.Κ.Ε


                            ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
                                           ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Θέμα :   Αναπάντητα ερωτήματα και σκανδαλώδης απώλεια δημοσίου χρήματος από τους        χειρισμούς της Πολιτείας  για το κτίριο «φάντασμα» του Β’ νοσοκομείου «Άγιος Παύλος»             Θεσσαλονίκης .

Κύριοι Υπουργοί,
Το πρώην νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» στη Θεσσαλονίκη, που προοριζόταν να λειτουργήσει ως Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, από το 1999 που αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας του, αποτελεί ένα κτίριο «φάντασμα» συνδεδεμένο με την απώλεια τεραστίων ποσών δημοσίου χρήματος αποτελώντας ένα πρόβλημα που δεν τιμά ιδιαίτερα τους εμπλεκόμενους με αυτό δημόσιους λειτουργούς που χειρίστηκαν διαχρονικά το θέμα.
Με την υπ’αριθμ.Υ4Β/Γ.Π.92360/Φ22/Φ14-73/12.11.2002 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ανατέθηκε το 2003 στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε – Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε, (μετέπειτα συγχωνευθείσα με ΟΣΚ και ΘΕΜΙΣ κατασκευαστική,
η υλοποίηση του έργου : « Μελέτη –Ανακατασκευή και εξοπλισμός Κέντρου Υγείας Αστικής Περιοχής του Α’ Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης-επι της οδού Φράγκων.
Με την υπ' αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ. 12406/6-2-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η σύσταση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, ως αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου «O ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», το οποίο επρόκειτο να στεγαστεί σε κτίριο επί της οδού Φράγκων, όπου μέχρι το Δεκέμβριο του 1999 λειτουργούσε το Β' συγκρότημα του εν λόγω Νοσοκομείου με προϋπολογισμό 4.200.000 € από τους πόρους τον Γ' ΚΠΣ και ανάδοχο την ιδιωτική εταιρεία INSO SpA. Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1232/1286/30-8-2010 απάντηση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε σχετική ερώτηση «η εργολαβία που είχε ξεκινήσει με την από 6/5/2003 σύμβαση λύθηκε σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ στις 21/11/2008, καθώς οι εργασίες είχαν διακοπεί για μακρό χρονικό διάστημα λόγω πρόσθετων εργασιών που αφορούσαν σε ενισχύσεις του φέροντα, οργανισμού, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στη Μελέτη Δημοπράτησης, καθώς θα έπρεπε να γίνουν καθαιρέσεις εσωτερικά τον κτιρίου, διαδικασία που δεν ήταν δυνατόν να γίνει κατά τη φάση της εκπόνησης της Μελέτης Δημοπράτησης. Μετά και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου, στον ανάδοχο έχει καταβληθεί για εκτελεσθείσες εργασίες το συνολικό ποσό των 202.155,28 ευρώ συμπ. ΦΠΑ. 
Η αίτηση της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε για εκ νέου χρηματοδότηση του έργου απερρίφθη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω έλλειψης πληρότητας στοιχείων. Καθώς ποτέ δεν υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος για τη χρηματοδότηση από τη ΔΕΠΑΝΟΜ το έργο έμεινε εκτός προγραμματισμού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013, παρόλο που στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης υπήρχε ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν σε υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με προϋπολογισμό 17,5 εκ. ευρώ. Εν τέλει, με την υπ’ αρ. Υ3α/ΓΠ 84639/06-09-2010 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, το κτίριο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία δομής παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
Σε όλο το διάστημα που το κτίριο παρέμεινε αχρησιμοποίητο, το Δημόσιο κατέβαλε ενοίκιο στην ιδιοκτήτρια του κτιρίου, Ιερά Μονή των Αδελφών ταυ Ελέους τον Αγ. Βικεντίου του Απ. Παύλου,
 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2009, οπότε το Ελεγκτικό Συνέδριο επέστρεψε αθεώρητα τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.
Προκύπτει, λοιπόν, ότι σε διάστημα 9 χρόνων το μίσθωμα σχεδόν διπλασιάστηκε παρόλο που το κτίριο παρέμενε αχρησιμοποίητο, με αποτέλεσμα σημαντική απώλεια χρημάτων για το ελληνικό Δημόσιο τόσο από την πληρωμή του αναδόχου για έργο που ουδέποτε ολοκληρώθηκε, όσο και από την καταβολή μισθωμάτων για κτίριο που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε  κύριοι Υπουργοί :

1. Ποια είναι η συνολική επιβάρυνση του δημοσίου από την μη ολοκλήρωση του Κέντρου
    Υγείας Αστικού Τύπου στην οδό Φράγκων (εργολαβικά, ενοίκια κλπ.);
2. Έχουν αναζητηθεί και αποδοθεί ευθύνες για την ζημία του Δημοσίου από τα ανωτέρω;
3.  Υπάρχει η πολιτική βούληση να δοθεί ένα τέλος στην υπόθεση αυτή και να ωφεληθούν
     οι πολίτες από την με οιαδήποτε μορφή λειτουργία της μονάδας αυτής το συντομότερο;

Παρακαλούμε για την κατάθεση των κάτωθι εγγράφων από τα εμπλεκόμενα και ερωτώμενα Υπουργεία  :

 1) Το μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ της Ιεράς Μονής των Αδελφών τον Ελέους του
     Αγ. Βικεντίου του Αποστόλου Παύλου και του Δημοσίου για τη μίσθωση του κτιρίου ,
     του μισθωτηρίου της  6.6.2002 και την τροποποίηση της μίσθωσης, της  3/6/2005,
2)  αντίγραφο της σύμβασης έργου μεταξύ της ΔΕΠΑΝΟΜ και της αναδόχου εταιρείας που
     ανέλαβε την κατασκευή του έργου, της 6-5-2003 και τις τυχόν μετέπειτα συναφθείσες για τη
     συνέχιση του έργου,
3)  την Υ3Α/Γ.Π 84639/06.9.2012 απόφαση της τότε Υπουργού Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης,
4)  την 2042//205/21.11.2008 απόφαση Δ.Σ της ΔΕΠΑΝΟΜ, με την  οποία προχώρησε στη
     διάλυση της εργολαβίας,
5)  την απόφαση 2469/238/29.07.2009 του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ .

Αθήνα 30/4/2014
Αρ. Πρωτοκ .7936/962
                                               
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
   
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
                   

                    ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Ερώτηση με Θέμα : « Ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο ».

ΕΡΩΤΗΣΗ

      ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ  ΥΓΕΙΑΣ
                     ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
                     ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Θέμα : « Ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο,  ».

Κύριοι Υπουργοί,
σχετικά με το μέγα θέμα των κινδύνων που σχετίζονται με τον αμίαντο, η Ε.Ε ακολουθεί εδώ και κάποια χρόνια μια πολιτική που περιλαμβάνει προληπτική νομοθεσία, δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και συντονισμένη πολιτική υλοποίησης. Σύμφωνα με την οδηγία 2003/18/ΕΚ, παρ’ ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμη το όριο έκθεσης κάτω από το οποίο ο αμίαντος δεν προκαλεί κίνδυνο καρκίνου, πρέπει να μειωθεί η οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο. Για το σκοπό αυτό, η προαναφερόμενη οδηγία προέβλεψε σημαντική μείωση της οριακής τιμής επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο: αντικατέστησε τις δύο οριακές τιμές που ορίζει η οδηγία 83/477/ΕΟΚ με μέγιστη οριακή τιμή συγκέντρωσης αμιάντου στην ατμόσφαιρα 0,1 ινών ανά cm3 ως χρονικώς σταθμισμένο μέσο όρο για 8 ώρες, εναπόκειται δε στα κράτη μέλη να ορίσουν τις τιμές ασφαλείας επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο, ώστε να εναρμονισθούν με την οδηγία.
 Από το 2005 έχει επιβληθεί γενική απαγόρευση της παραγωγής και εμπορίας αμίαντου ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο, ενώ ο χειρισμός του αμίαντου σε κάθε μορφή έχει απαγορευθεί από τον Απρίλιο του 2006. Ωστόσο, η χρήση του επιτρέπεται σε εργασίες κατεδάφισης, συντήρησης και αφαίρεσης υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και εκτιμάται ότι στις ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζονται ετησίως 20 000 περιπτώσεις καρκίνου των πνευμόνων που προκαλούνται από αμίαντο και 10 000 περιπτώσεις μεσοθηλιώματος.
Η οδηγία 2003/18/ΕΚ, με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικών με την εμπορία και χρήση του αμιάντου, απαγορεύει τις δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζομένους σε ίνες αμιάντου κατά την εξόρυξη του αμιάντου ή κατά την παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων αμιάντου ή την παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων που περιέχουν προστεθέντα αμίαντο, με εξαίρεση την επεξεργασία και την υγειονομική ταφή προϊόντων που προέρχονται από κατεδάφιση και από αφαίρεση του αμιάντου.
Ωστόσο, πολλά υπάρχοντα κτίρια ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο από τότε που κατασκευάστηκαν.
Ως εκ τούτου, η οδηγία ενισχύει τα προληπτικά μέτρα που αποσκοπούν στην αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν στον αμίαντο κατά τις εργασίες κατεδάφισης και συντήρησης των εν λόγω κτιρίων.

Επειδή η συνθήκη 2003/18/ΕΚ δεν καθιερώνει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά προβλέπει το συντονισμό των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Επειδή το δίκαιο της ΕΕ, και ειδικότερα ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 θεσπίζει κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, ούτως ώστε η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών να μη θίγει τα άτομα που ασκούν το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,οι εργαζόμενοι που προσβάλλονται από ασθένειες οι οποίες προκαλούνται από την επαγγελματική έκθεση στον αμίαντο πρέπει να δικαιούνται κατάλληλη αποζημίωση. Ωστόσο, η αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών και η χορήγηση σχετικής αποζημίωσης είναι θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Από το 2003, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών. Η σύσταση αυτή, η οποία δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, καλεί, όμως τα κράτη μέλη να εισαγάγουν τον ευρωπαϊκό κατάλογο στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους σχετικά με τις ασθένειες που αναγνωρίζονται επιστημονικά ως επαγγελματικές και οι οποίες μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα αποζημίωσης και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο λήψης προληπτικών μέτρων. Αυτός ο ευρωπαϊκός κατάλογος περιλαμβάνει και τις ασθένειες που προκαλούνται από τον αμίαντο.

Ερωτάστε  κύριοι Υπουργοί :

1) Έχουν γίνει ενέργειες για τον ορισμό ανώτατου ορίου έκθεσης, κάτω από το οποίο ο αμίαντος δεν προκαλεί κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ή κίνδυνο εμφάνισης οποιασδήποτε άλλης ασθένειας που σχετίζεται με τον αμίαντο; Εάν όχι, ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την επιβολή ενός χαμηλότερου ορίου έκθεσης;

2) α) Σε εργασίες συντήρησης, κ.λπ, έχουν θεσμοθετηθεί κίνητρα προκειμένου  οι ενδιαφερόμενοι να αντικαθιστούν τα υπάρχοντα τμήματα αμιάντου (σκέπαστρα, διαχωριστικά
κλπ);
    β) σε εργασίες κατεδάφισης έχει προβλεφθεί τρόπος αποκομιδής και καταστροφής
        με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ;

3) Έχει εναρμονισθεί η υπάρχουσα νομοθεσία της χώρας μας με τα ισχύοντα στην Ε.Ε για το θέμα αυτό; εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί λόγω συναρμοδιότητας;

4) Ποια είναι τα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει το υπουργείο Υγείας όσον αφορά  την υγειονομική περίθαλψη των εργαζομένων εκείνων που εργάζονται σήμερα ή εργάζονταν στο παρελθόν σε εταιρίες που χρησιμοποιούν αμίαντο στις δραστηριότητές τους;

5) Έχει  εντάξει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τον ευρωπαϊκό κατάλογο στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις , σχετικά με τις ασθένειες που αναγνωρίζονται επιστημονικά ως επαγγελματικές και οι οποίες μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα αποζημίωσης και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο λήψης προληπτικών μέτρων;
Εάν ναι, ποιες είναι αυτές ;
Αθήνα  29/4/2014
Αρ.Πρωτοκ.7901
                                                                                                 ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
                                                                                                

                                                                                                     ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

   ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΙΗΛ                                                  Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ   ΕΛΛΗΝΕΣ                                                                                   Αθήνα, Παρασκευή  25 Απριλίου 2014

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα μείζονα προβλήματα της ελληνικής διασποράς στη Γεωργία έθεσε διεξοδικά,
ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης  κ. Γαβριήλ Αβραμίδης, στην υπουργό εξωτερικών της Γεωργίας κυρία Maia Panjikidze, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της στη Βουλή των Ελλήνων.
Η καταπάτηση ελληνικών περιουσιών των 2.000 και πλέον κατοικιών, αλλά και η δυνατότητα απόκτησης της γεωργιανικής υπηκοότητας παλιννοστήσαντες ομογενείς μας της Γεωργίας –
ως ζητήματα καίριας σημασίας για τον ελληνισμό της περιοχής- αναμένουν την οριστική τους διευθέτηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αβραμίδης.
Παράλληλα, επεσήμανε ως εξαιρετικά σημαντικό γεγονός την προσφορά και το έργο της κ. Σοφίας Σαμανίδη, από τη θέση της συμβούλου του Προέδρου της Γεωργίας για τα θέματα των μειονοτήτων.
Από την πλευρά της, η κ. Panjikidze αφού ευχαρίστησε τον κ. Αβραμίδη για την ουσιαστική του παρέμβαση επί των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τους Έλληνες της Γεωργίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση της χώρας της έχει ανοίξει με ειλικρίνεια και διάθεση άμεσης επίλυσης τη συζήτηση των καταπατημένων ελληνικών περιουσιών και κατοικιών, υποσχόμενη την ανάληψη πρωτοβουλιών τον προσεχή Μάϊο. Ταυτόχρονα, δεν απέφυγε να εξηγήσει πως η χώρα της επιθυμεί να διευκολύνει τη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας, παροτρύνοντας τους ελληνικής καταγωγής πολίτες να προβούν στην κατάθεση των σχετικών αιτήσεων.
Ο κ. Αβραμίδης ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό Εξωτερικών της Γεωργίας για τη θετική της στάση απέναντι στην ελληνική κοινότητα, προσμένοντας την πρόοδο των εργασιών της γεωργιανής κυβέρνησης επί των προαναφερθέντων ζητημάτων.

                  ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                                               
                                                     
                        Τσιμισκή 38- Θεσσαλονικη, τηλ.2310-240451, Φαξ. 2310-240452

                   Βουλής 4 Αθήνα 10562 . Tηλ:  210-3706445  e-mail : avramidis@parliament.grΦαξ. 210-3706045

Ερώτηση με Θέμα:« Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής »

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:           ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Θέμα:        «  Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής »

Κύριε Υπουργέ,
Η Ανεξάρτητη Αρχή που δημιουργήθηκε το 2005 ώστε να ελέγξει την αναδυόμενη τότε αγορά της εξωσωματικής γονιμοποίησης και να θεσμοθετήσει κανόνες σε έναν χώρο με τζίρο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, καταργήθηκε σχεδόν βιαίως, πέντε χρόνια μετά, αφού τα μέλη της είχαν εξαντλήσει κάθε περιθώριο, προκειμένου να εισακουστούν από όλους τους διατελέσαντες Υπουργούς και Υφυπουργούς Υγείας, ζητώντας τα απαραίτητα εκείνα εφόδια για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της Αρχής.
Γυναικολόγοι μεγάλων κέντρων κάνουν λόγο για ένα φαινόμενο που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στην Ελλάδα της κρίσης. Τα κυκλώματα που λυμαίνονται τον χώρο ξεκινούν από τα φάρμακα και φθάνουν μέχρι το εμπόριο ωαρίων και εμβρύων. Το αναγκαστικό λουκέτο της Αρχής ήταν το πράσινο φως για την επιστροφή της εξωσωματικής γονιμοποίησης στο παλιό καθεστώς αυθαιρεσίας, καθώς κατέστη ανέφικτη η αδειοδότηση των μονάδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και των τραπεζών κρυοσυντήρησης, ενώ παράλληλα ποτέ δεν ξεκίνησε η καταγραφή των αποτελεσμάτων της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε εθνικό επίπεδο. Με την ανοχή της πολιτείας έμεινε ανεξέλεγκτη η δραστηριότητα κυκλωμάτων trafficking, παράνομων κυκλωμάτων με σκοπό την παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού έναντι υψηλού ανταλλάγματος.
Υπουργέ, με απόφαση σας ορίσατε το προεδρείο της ΙΥΑ, προκαλώντας τις εντάσεις της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας και της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η ανησυχία μας έγκειται στο ότι η Αρχή θα πρέπει να αποτελείται από ειδικούς όπου θα γνωρίζουν σε βάθος ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Ζητάμε την επανεξέταση των προτεινόμενων προσώπων επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ειδικοί στις ιατρικές και νομικές σχολές της χώρας που γνωρίζουν πολύ καλά τα ζητήματα της ΙΥΑ οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι γνώστες του αντικειμένου σ’ όλο το εύρος του.

Ερωτάστε :

1. Πιστεύετε ότι στις συγκεκριμένες θέσεις μπορεί να τοποθετηθούν άνθρωποι της απολύτου εμπιστοσύνης σας ή ειδικοί; Ισχύει ο νόμος 3305/2005 (άρθρο 21), που αναφέρεται στην επιλογή προσώπων για τις θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου της Αρχής ΙΥΑ, και ορίζει ότι τα άτομα που θα αναλάβουν αυτές τις δύο θέσεις δεν αρκεί να έχουν επιστημονική επάρκεια αλλά απαιτείται ρητά να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;

2. Θεωρείτε ότι μπορούν σε ένα τόσο εξειδικευμένο όργανο  να τοποθετούνται άτομα, που είναι άγνωστα και ασαφή τα επιστημονικά τους προσόντα;

3. Έχετε σκοπό να παρέχετε τα απαραίτητα εκείνα εφόδια για να μπορέσουν οι ειδικοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της Αρχής. Γνωρίστε μας με ποιους τρόπους και με ποιο θεσμικό πλαίσιο, η διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία θα αναλάβει το δύσκολο έργο να βάλει επιτέλους μια τάξη σε ένα χώρο που τα τελευταία χρόνια βαρύνεται με πλήθος καταγγελιών για εκμετάλλευση και παράνομο πλουτισμό, θα καταφέρει να φέρει σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο;

4. Μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε το τοπίο που παραμένει θολό, σε σχέση με τα ιδιωτικά κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από το ΣΔΟΕ ως παράδεισος φοροδιαφυγής; Υπάρχει σχεδιασμός; Έχετε αποφασίσει κάποια μέτρα;

5. Θεωρείτε ότι η πολύμηνη αναμονή των ζευγαριών που επιθυμούν να πάρουν έγκριση για δωρεάν χορήγηση φαρμάκων για εξωσωματική γονιμοποίηση καθώς και ο περιορισμένος αριθμός προσπαθειών εξωσωματικών που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, δεν στρώνουν το δρόμο στα παράνομα κυκλώματα διακίνησης φαρμάκων; Πως σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε; Μήπως οι νέες επιπλοκές που προκαλούν οι πολιτικές σας αποφάσεις καθώς και η άκαμπτη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, είναι προφανές ότι εκτρέφουν το λαθρεμπόριο και επικίνδυνες πρακτικές για την Υγεία;

Αθήνα,   24 - 4 - 2014                        
Αρ. πρωτ. 7830                                             
  ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ


                                                 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
 
                                                                                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Ερώτηση με Θέμα: « Συνεχή ατυχήματα στα ΕΛΠΕ »

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
              ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
              ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
              ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Θέμα:    «  Συνεχή ατυχήματα στα ΕΛΠΕ  »
Κύριοι Υπουργοί,
Νέο δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» στις 23-4-2014 αναφέρεται σε νέο βαρύ ρυπαντικό επεισόδιο εκπομπών καπνού, καυσαερίων και δυσοσμίας το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), ενώ το περιστατικό συνεχίστηκε και τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής όπου οι κάτοικοι έζησαν τον ίδιο τρόμο όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε δεξαμενή του διυλιστηρίου.
Σύμφωνα με διαμαρτυρίες των κατοίκων το επεισόδιο που το χαρακτηρίζουν το πιο σοβαρό και ακραίο κατά το τελευταίο δίμηνο, ήταν το αποκορύφωμα των συνεχών, σχεδόν καθημερινών, ρυπαντικών επεισοδίων του διυλιστηρίου από τις αρχές Μαρτίου έως σήμερα παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση βρισκόταν σε κατάσταση shutdown.
Σε ερώτηση που είχαμε καταθέσει με αριθ. Πρωτ. 6459 στις 20-4-2014 σχετικά με τα ατυχήματα που είχαν συμβεί στα ΕΛΠΕ ΒΕΕ οι αρμόδιες αρχές μας είχαν απαντήσει:
  • Το ΥΠΕΚΑ ότι: για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ αρμόδιο να ενημερώσει είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και βεβαίως ότι προωθεί την ερώτηση.
  • H Γενική Δ/νση Ενέργειας, Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, Τμήμα Α΄ του ΥΠΕΚΑ ότι: το κλιμάκιο που πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις, διαπίστωσε ότι η εταιρεία είχε εφαρμόσει τεχνικές αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος.     
  • Τα ΕΛΠΕ  γνωστοποίησαν στο ΥΠΕΚΑ, ότι οι πραγματοποιηθείσες μετρήσεις είναι εντός των ορίων σχεδιασμού, ότι δεν υπάρχει περιβαλλοντικό θέμα διότι το περιεχόμενο του αεριοποιητή δεν είναι τοξικό και δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ότι για την οριστική επίλυση του προβλήματος η εταιρεία θα προγραμματίσει το σταμάτημα της μονάδας την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου του 2014.
  • H Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ, Τμήμα Βιομηχανιών, απάντησε στη σχετική ερώτηση: ότι η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορίων (ΑΕΠΟ), αφορά σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού αντιρρύπανσης και όχι βλάβης/δυσλειτουργίας του παραγωγικού εξοπλισμού/παραγωγικών μονάδων του διυλιστηρίου.  Οι ΑΕΠΟ σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία δεν καλύπτουν θέματα επικινδυνότητας και ασφάλειας της εγκατάστασης.
  • Ενώ η ΕΥΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) ανέφερε ότι διενήργησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις και ότι σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών ορίων η ΕΥΕΠ θα συντάξει Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης την οποία θα αποστείλει στον αρμόδιο εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών όπου θα εισηγηθεί την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).


Ερωτάστε :

1. Μπορείτε να μας πείτε αν τελικά συνέβη το νέο περιστατικό; Αν ναι γιατί δεν καταχωρήθηκε στα επίσημα δελτία τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας;

2. Γιατί η διοίκηση των ΕΛΠΕ δεν εξέδωσε καμιά ανακοίνωση για τα δύο επικίνδυνα περιστατικά που συνέβησαν και έγιναν αισθητά μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας;

3. Γιατί δεν κινητοποιήθηκε καμιά αρμόδια ελεγκτική αρχή ώστε να διερευνήσει τόσο τα αίτια που προκάλεσαν τα περιστατικά όσο και τις επιπτώσεις τους;

4. Ενημερώστε μας αν η εταιρεία προχώρησε σε παύση εργασιών της μονάδας την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου του 2014 όπως είχε προγραμματίσει σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που είχε κάνει;

5. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για το τι περιέχει η δεξαμενή στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά γιατί οι γειτονικές (19 και 21) σύμφωνα με πληροφορίες περιέχουν ντίζελ θέρμανσης;
6. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορίων (ΑΕΠΟ) ισχύει μόνο όταν η ρύπανση προέρχεται από περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού αντιρρύπανσης; Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά όρια στη ρύπανση που προέρχεται από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε διυλιστήρια, σε εργοστάσια ή οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις; Ποια η περιβαλλοντική νομοθεσία η οποία καλύπτει θέματα επικινδυνότητας και ασφάλειας εγκαταστάσεων;
7. Γνωστοποιείστε μας αν υπάρχει παρέμβαση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα για το εάν έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις;
8. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να λύσετε θέματα τόσο σοβαρά που χρειάζονται να λαμβάνονται αποφάσεις άμεσα χωρίς τη γνωστή γραφειοκρατική διαδικασία; Υπάρχει σχεδιασμός για την αντιμετώπιση και επίλυση καταστάσεων κρίσεως που άπτονται των περιβαλλοντικών προβλημάτων ο οποίος θα βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση; Αν ναι γνωστοποιείστε μας το μηχανισμό ποιος είναι και τι σκοπεύει να κάνει στην συγκεκριμένη περίπτωση;


Αθήνα,   24 - 4 - 2014                        
Αρ. πρωτ.  7831                                           
                               ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ


                                                               ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                                                                                                ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Τρίτη 15 Απριλίου 2014

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

                                                                 


 Αθήνα, 15/4/2014

Τα μέλη και οι φίλοι που είμαστε στο Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών και ο Πρόεδρός του Γιάννης Δημαράς ευχόμαστε σε όλους:

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Ερώτηση με Θέμα: « Πρόγραμμα «Ευ ζην»

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα:   « Πρόγραμμα «Ευ ζην»              
Κύριε Υπουργέ,
Με την εγκύκλιο 193728/Γ4/1712-2014 το υπουργείο παιδείας επιβάλει  και επεκτείνει την υλοποίηση του προγράμματος «Ευ ζην» στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο επιχειρεί να αξιολογήσει και να προτρέψει τα παιδιά στην άθληση και τη σωστή διατροφή.  Το πρόγραμμα αυτό αξιολογεί τη φυσική κατάσταση, τη σωματική διάπλαση, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας , καθιστικές δραστηριότητες και τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών. Όμως δεν διευκρινίζεται ο τρόπος προστασίας των προσωπικών δεδομένων αφού τα στοιχεία που συλλέγονται δεν είναι ανώνυμα δεδομένου ότι καταγράφεται ο αριθμός μητρώου των μαθητών/τριών  και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Τέλος, το πρόγραμμα διενεργείται εις βάρος της ομαλής ροής του μαθήματος της Γυμναστικής υποβαθμίζοντας έτσι το μάθημα της γυμναστικής, μειώνοντας τις ώρες στα δημόσια σχολεία χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό του προσωπικό.
Ερωτάστε :
1.      Ποιος είναι ο στόχος και ποια είναι η ταυτότητα της έρευνας – προγράμματος (από ποιον γίνεται και ποιος τη χρηματοδοτεί);  
2.      Τι θα γίνει με το πληροφοριακό υλικό και τη βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί; Ποιος θα τη χρησιμοποιήσει και για ποιο σκοπό; Υπάρχει άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων ως δικλείδα ασφαλείας για την υλοποίηση του προγράμματος;
3.      Είναι δυνατόν να διενεργείται έρευνα, και μάλιστα υποχρεωτικά (χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση των κηδεμόνων), αγνώστου ουσιαστικά ταυτότητας, από το Δημόσιο Σχολείο χρησιμοποιώντας το κύρος του δημόσιου σχολείου και το επιστημονικό εκπαιδευτικό του προσωπικό;
Αθήνα, 11 - 04 - 2014                                                
 Αρ. πρωτ.                 
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  
                                                                               ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


                                                                                ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ   

Τρίτη 8 Απριλίου 2014

Ερώτηση με Θέμα : « Σε αδυναμία εξόφλησης δόσεων ρυθμισμένων οφειλών, φορολογούμενοι που μένουν αιφνίδια άνεργοι ».

ΕΡΩΤΗΣΗ

                                             ΠΡΟΣ :  YΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα : « Σε αδυναμία εξόφλησης δόσεων ρυθμισμένων οφειλών, φορολογούμενοι που μένουν αιφνίδια άνεργοι ».

Κύριε Υπουργέ,
πληθαίνουν οι ενστάσεις πολιτών που αντιμετωπίζουν καθημερινά την αδυναμία να αποπληρώσουν χρέη απορρέοντα από τη βαριά φορολογία που έχει επιβληθεί από την ασκούμενη φορολογική πολιτική της συγκυβέρνησης και τα οποία έχουν συσσωρευτεί στις κατά τόπους ΔΟΥ.
Οι διαμαρτυρίες των φορολογουμένων, αφορούν χρέη, που σχετίζονται με την εφορία, αλλά και έμμεσους φόρους, για παράδειγμα, το χαράτσι της ΔΕΗ (πρώην Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, νυν Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων), που δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση που υπαγορεύει ο Ν.3869/2010 συνολικά για τις οφειλές.
Η ελληνική πολιτεία οφείλει να κατοχυρώνει τη φορολογική υπόσταση των φυσικών προσώπων και με κάθε νόμιμο μέσο να διασφαλίζει την ομαλότητα της διαδικασίας αποπληρωμής των οφειλών των πολιτών, αλλά και να επιβεβαιώνει με την αναγκαία σήμερα ανεκτικότητα, το κοινωνικό της πρόσωπο απέναντι σε όσους πολίτες αιφνιδίως απολύονται και μένουν άνεργοι, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανταπόκρισής τους στις υπό ρύθμιση οφειλόμενες δόσεις .
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάστε κ. Υπουργέ:
1.  Σκοπεύετε να επιτρέψετε ρυθμίσεις επί των συνολικών οφειλών συμπεριλαμβανομένων και των έμμεσων φόρων, π.χ. χαράτσι της ΔΕΗ;
2. Προτίθεστε να διευθετήσετε άμεσα και ουσιαστικά τη ρύθμιση στην οποία προχωρούν πολίτες, ως προς τις οφειλές τους στην εφορία, οι οποίοι μετά τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, μένουν άνεργοι και να προωθήσετε Υπουργική Απόφαση ή σχετική Οδηγία προς τους κατά τόπους προϊσταμένους των ΔΟΥ για το θέμα αυτό; 
Αθήνα  7/4/2014
Αρ. Πρωτοκ.7550
                                                                                  ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ                                                                         
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ                                                      ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Eρώτηση με Θέμα : « Δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά λεωφορεία για όλους τους άνεργους».

ΕΡΩΤΗΣΗ


                         ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Θέμα : « Δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά λεωφορεία για όλους τους άνεργους».
 

Κύριε Υπουργέ,     
  Η υπηρεσία που παρέχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι κοινωνικό αγαθό και βασική καθημερινή ανάγκη, όπως η υγεία, η παιδεία, η κατοικία, το ρεύμα, το νερό. Η ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δικαίωμα και για τους ανέργους και όχι προνόμιο μόνο όσων έχουν να πληρώσουν. Συνεπώς πρέπει να προστεθεί η κατηγορία των ανέργων στις κατηγορίες επιβατών που απαλλάσσονται από την καταβολή κομίστρου για τη μετακίνησή τους με όλα τα Μ.Μ.Μ..

 Ερωτάστε :
Το υπουργείο σας, ως αρμόδια αρχή, δεν έχει προβεί έως τώρα σε καμία πρωτοβουλία για κάλυψη των μετακινήσεων των ανέργων. Έστω και τώρα, που ο αριθμός των ανέργων έχει γιγαντωθεί, ποιες πρωτοβουλίες προτίθεσθε να αναλάβετε για διευκόλυνση των ανέργων;                                               
Αθήνα, 31/3/2014
Αρ.Πρωτοκ. 7382                                                                 ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


                                                                                                    ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ