Τελευταία νέα

Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Eρώτηση με Θέμα:« Βιολογικός Καθαρισμός Ωρωπού »

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
              ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
              ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
          
Θέμα:              « Βιολογικός Καθαρισμός Ωρωπού »

Κύριοι Υπουργοί, 

Το θέμα του Βιολογικού Καθαρισμού, ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Ωρωπού πάνω από τριάντα χρόνια. 
Το 2010 από την Περιφέρεια Αττικής είχαν  σταλεί προς τους αρμόδιους φορείς, μια Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου όπου προτεινόταν Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο.
Το 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο πρότεινε τη δημιουργία τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης του    έργου όπου πρότεινε την αναστολή της χρηματοδότησης του έργου μέχρι να υποβληθούν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία καθώς και η προσθήκη του Μαρκόπουλου – Ωρωπού στο σχέδιο Οριζοντιογραφίας.
Το Σεπτέμβρη του 2011 ακολουθεί μια ασαφής και ελλιπής προμελέτη για τη διερεύνηση χώρων και της αξιολόγησής τους για την εγκατάσταση της ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων).
Το ΕΣΠΑ εντάσσει στις 28/12/2011 το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη», με συνολική δημόσια δαπάνη που ανερχόταν στα 30.716.000 ευρώ. Το ΕΣΠΑ εντάσσει το έργο του βιολογικού καθαρισμού και την περιοχή του Αυλώνα και ορίζει ότι η έκταση που θα επιλεγεί για την κατασκευή της μονάδας ΕΕΛ, πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι κατάλληλες ενέργειες για την αξιοποίηση του προγράμματος δεν έγιναν ποτέ και το πρόγραμμα απεντάχθηκε.
Στις 22/4/2013, το ΕΣΠΑ επανεντάσσει το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού, αλλά μόνο σε ότι αφορά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων των οικισμών Καλάμου και των Αγίων Αποστόλων, του Δήμου Ωρωπού, με δημόσια δαπάνη που ανέρχεται στο 1.621.345,58 ευρώ.
Στον Ωρωπό, έναν δήμο που λόγω θέσης και φυσικού κάλλους έπρεπε να ανήκει στους ευημερούντες, τα μεγάλα και σημαντικά έργα χάνονται το ένα μετά το άλλο. Η λανθασμένη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού έργου, όπως είναι η επεξεργασία των λυμάτων και η αξιοποίησή τους, οδήγησε την απένταξή  του από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με συνέπειες που επιβαρύνουν τους δημότες. Η συνεχής μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, βάζει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της αλλά και των παραθεριστών της.


Ερωτάστε :

1. Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το σημαντικό έργο του βιολογικού καθαρισμού των οικιακών αποβλήτων; Έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί η ακριβής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) όπου πρέπει να συνοδεύεται από την αξιολόγηση του έργου, της σκοπιμότητάς του, την εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς το συνολικό έργο, την περιγραφή της πορείας των αγωγών, την αναλυτική επεξεργασία της μεθόδου λυμάτων κ.α; Έχει ανατεθεί μελέτη η οποία θα διευκρινίζει τη λεκάνη της περιοχής για πιθανές νέες χωροθετήσεις;

2. Έχουν υποβληθεί στοιχεία όπως είναι η τεκμηρίωση των πληθυσμών τουριστικής περιόδου, ο υπολογισμός της αμοιβής της μελέτης και του οικονομικού αντικειμένου της κατασκευής;

3. Έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της η ΕΥΔΑΠ για την αποχετευτική αποκατάσταση του συνόλου του Δήμου Ωρωπού; Γνωρίστε μας την επικοινωνία  μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και της ΕΥΔΑΠ, ως την μόνη εταιρεία με τεχνογνωσία στις αποχετεύσεις η οποία εξυπηρετεί σχεδόν όλους τους Δήμους του νομού Αττικής ως οφείλει, αλλά και με ύδρευση.

4. Που θα γίνεται η εναπόθεση των επεξεργασμένων λυμάτων;

5. Τι σκοπεύετε να κάνετε με την απένταξη  του έργου, του βιολογικού καθαρισμού από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με συνέπειες οι οποίες επιβαρύνουν τους δημότες;


Αθήνα,   30 - 4 - 2014                        
Αρ. πρωτ. 7941                                                


Ο ΕΡΩΤΩΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ                                                  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου