Τελευταία νέα

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. με Θέμα : Αναπάντητα ερωτήματα και σκανδαλώδης απώλεια δημοσίου χρήματος από τους χειρισμούς της Πολιτείας για το κτίριο «φάντασμα» του Β’ νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης .

ΕΡΩΤΗΣΗ   ΚΑΙ   Α.Κ.Ε


                            ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
                                           ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Θέμα :   Αναπάντητα ερωτήματα και σκανδαλώδης απώλεια δημοσίου χρήματος από τους        χειρισμούς της Πολιτείας  για το κτίριο «φάντασμα» του Β’ νοσοκομείου «Άγιος Παύλος»             Θεσσαλονίκης .

Κύριοι Υπουργοί,
Το πρώην νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» στη Θεσσαλονίκη, που προοριζόταν να λειτουργήσει ως Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, από το 1999 που αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας του, αποτελεί ένα κτίριο «φάντασμα» συνδεδεμένο με την απώλεια τεραστίων ποσών δημοσίου χρήματος αποτελώντας ένα πρόβλημα που δεν τιμά ιδιαίτερα τους εμπλεκόμενους με αυτό δημόσιους λειτουργούς που χειρίστηκαν διαχρονικά το θέμα.
Με την υπ’αριθμ.Υ4Β/Γ.Π.92360/Φ22/Φ14-73/12.11.2002 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ανατέθηκε το 2003 στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε – Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε, (μετέπειτα συγχωνευθείσα με ΟΣΚ και ΘΕΜΙΣ κατασκευαστική,
η υλοποίηση του έργου : « Μελέτη –Ανακατασκευή και εξοπλισμός Κέντρου Υγείας Αστικής Περιοχής του Α’ Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης-επι της οδού Φράγκων.
Με την υπ' αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ. 12406/6-2-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η σύσταση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, ως αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου «O ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», το οποίο επρόκειτο να στεγαστεί σε κτίριο επί της οδού Φράγκων, όπου μέχρι το Δεκέμβριο του 1999 λειτουργούσε το Β' συγκρότημα του εν λόγω Νοσοκομείου με προϋπολογισμό 4.200.000 € από τους πόρους τον Γ' ΚΠΣ και ανάδοχο την ιδιωτική εταιρεία INSO SpA. Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1232/1286/30-8-2010 απάντηση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε σχετική ερώτηση «η εργολαβία που είχε ξεκινήσει με την από 6/5/2003 σύμβαση λύθηκε σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ στις 21/11/2008, καθώς οι εργασίες είχαν διακοπεί για μακρό χρονικό διάστημα λόγω πρόσθετων εργασιών που αφορούσαν σε ενισχύσεις του φέροντα, οργανισμού, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στη Μελέτη Δημοπράτησης, καθώς θα έπρεπε να γίνουν καθαιρέσεις εσωτερικά τον κτιρίου, διαδικασία που δεν ήταν δυνατόν να γίνει κατά τη φάση της εκπόνησης της Μελέτης Δημοπράτησης. Μετά και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου, στον ανάδοχο έχει καταβληθεί για εκτελεσθείσες εργασίες το συνολικό ποσό των 202.155,28 ευρώ συμπ. ΦΠΑ. 
Η αίτηση της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε για εκ νέου χρηματοδότηση του έργου απερρίφθη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω έλλειψης πληρότητας στοιχείων. Καθώς ποτέ δεν υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος για τη χρηματοδότηση από τη ΔΕΠΑΝΟΜ το έργο έμεινε εκτός προγραμματισμού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013, παρόλο που στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης υπήρχε ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν σε υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με προϋπολογισμό 17,5 εκ. ευρώ. Εν τέλει, με την υπ’ αρ. Υ3α/ΓΠ 84639/06-09-2010 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, το κτίριο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία δομής παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
Σε όλο το διάστημα που το κτίριο παρέμεινε αχρησιμοποίητο, το Δημόσιο κατέβαλε ενοίκιο στην ιδιοκτήτρια του κτιρίου, Ιερά Μονή των Αδελφών ταυ Ελέους τον Αγ. Βικεντίου του Απ. Παύλου,
 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2009, οπότε το Ελεγκτικό Συνέδριο επέστρεψε αθεώρητα τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.
Προκύπτει, λοιπόν, ότι σε διάστημα 9 χρόνων το μίσθωμα σχεδόν διπλασιάστηκε παρόλο που το κτίριο παρέμενε αχρησιμοποίητο, με αποτέλεσμα σημαντική απώλεια χρημάτων για το ελληνικό Δημόσιο τόσο από την πληρωμή του αναδόχου για έργο που ουδέποτε ολοκληρώθηκε, όσο και από την καταβολή μισθωμάτων για κτίριο που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε  κύριοι Υπουργοί :

1. Ποια είναι η συνολική επιβάρυνση του δημοσίου από την μη ολοκλήρωση του Κέντρου
    Υγείας Αστικού Τύπου στην οδό Φράγκων (εργολαβικά, ενοίκια κλπ.);
2. Έχουν αναζητηθεί και αποδοθεί ευθύνες για την ζημία του Δημοσίου από τα ανωτέρω;
3.  Υπάρχει η πολιτική βούληση να δοθεί ένα τέλος στην υπόθεση αυτή και να ωφεληθούν
     οι πολίτες από την με οιαδήποτε μορφή λειτουργία της μονάδας αυτής το συντομότερο;

Παρακαλούμε για την κατάθεση των κάτωθι εγγράφων από τα εμπλεκόμενα και ερωτώμενα Υπουργεία  :

 1) Το μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ της Ιεράς Μονής των Αδελφών τον Ελέους του
     Αγ. Βικεντίου του Αποστόλου Παύλου και του Δημοσίου για τη μίσθωση του κτιρίου ,
     του μισθωτηρίου της  6.6.2002 και την τροποποίηση της μίσθωσης, της  3/6/2005,
2)  αντίγραφο της σύμβασης έργου μεταξύ της ΔΕΠΑΝΟΜ και της αναδόχου εταιρείας που
     ανέλαβε την κατασκευή του έργου, της 6-5-2003 και τις τυχόν μετέπειτα συναφθείσες για τη
     συνέχιση του έργου,
3)  την Υ3Α/Γ.Π 84639/06.9.2012 απόφαση της τότε Υπουργού Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης,
4)  την 2042//205/21.11.2008 απόφαση Δ.Σ της ΔΕΠΑΝΟΜ, με την  οποία προχώρησε στη
     διάλυση της εργολαβίας,
5)  την απόφαση 2469/238/29.07.2009 του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ .

Αθήνα 30/4/2014
Αρ. Πρωτοκ .7936/962
                                               
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
   
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
                   

                    ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου