Τελευταία νέα

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


Αθήνα, 22/2/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
       Εύλογα ερωτήματα προκαλεί η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε σχετική ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και αίτησης  κατάθεσης εγγράφων (6262/579-24.12.2012) των Βουλευτών Β’ Αθήνας κ. Γιάννη Δημαρά και Α’ Θεσσαλονίκης κ. Γαβριήλ Αβραμίδη, με την οποία ερωτάτο για τα ποσά που δαπανήθηκαν την διετία 2011-2012 για χορηγίες και διαφήμιση από το ίδιο το υπουργείο, αλλά και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Στην απάντηση του Υπουργείου επισημαίνουμε:
1.                            Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος « Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Μονάδα Α’-Προγραμματισμού & Αξιολόγησης, του ΥΠΕΚΑ, με το Αρ.Πρωτ.100895/11-2-2013 έγγραφό της προς το ΥΠΕΚΑ, πληροφορεί ότι βρίσκονται σε φάση υλοποίησης στα πλαίσια προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 με κωδ. ΟΠΣ 339233, έργο με τίτλο: « ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ» με συνολική δέσμευση 6.000.000 ευρώ για τις ανάγκες του Προγράμματος !!     Η ίδια υπηρεσία για την δημοσιότητα-προβολή- πληροφόρηση- προσδιορισμό επικοινωνιακής  στρατηγικής (!) και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου του παραπάνω έργου (1) από εξειδικευμένο σύμβουλο δημοσιότητας (!) , δεσμεύει 2.000.000 ευρώ!!.
2.                            Τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, δια του διευθύνοντος συμβούλου κ. Ιωάννη Κωστόπουλου, αντί απάντησης, γεγονός για το οποίο υπόλογο στην κοινή γνώμη αλλά και στην Βουλή των Ελλήνων είναι το ΥΠΕΚΑ, απαντά ότι: « η πληροφόρηση που ζητείται (από τους δύο βουλευτές) στα πλαίσια της προαναφερομένης ερωτήσεως, η οποία αφορά στη δαπάνη διαφήμισης και χορηγιών της εταιρείας μας, κείται εκτός του ανωτέρω πλαισίου εποπτείας του Ομίλου της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε» και εκφεύγει της υποχρεώσεως ενημερώσεως των μετόχων μας ή των στοιχείων που υποχρεούμεθα κατά νόμο να δημοσιοποιούμε »!!

 Τίθεται λοιπόν το ερώτημα προς τον κύριο Υπουργό : Μήπως του «εκφεύγει» η υποχρέωση του στα πλαίσια των Κοινοβουλευτικών διαδικασιών και στο όνομα της «διαφάνειας» να ενημερώνει  τη Βουλή για ζητήματα χρηστής διοίκησης και διαχείρισης εποπτευόμενων εταιρειών του υπουργείου του; Ή μήπως τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν ήδη «ξεπουληθεί» και το μαθαίνει σήμερα η κοινή γνώμη;