Τελευταία νέα

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

« Αδιαφορεί το Υπουργείο Εργασίας στη φωνή απόγνωσης των ανασφάλιστων υπερηλίκων παλιννοστησάντων ομογενών ».

ΕΡΩΤΗΣΗ

     ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Θέμα : « Αδιαφορεί το Υπουργείο Εργασίας στη φωνή απόγνωσης των ανασφάλιστων υπερηλίκων παλιννοστησάντων ομογενών ».

Κύριε Υπουργέ,
κλασσική περίπτωση της αποδόμησης του κράτους Πρόνοιας και της αναλγησίας της Πολιτείας  απέναντι στους ανασφάλιστους υπερήλικες πρώην δικαιούχους της σύνταξης του ΟΓΑ που καταργήθηκε με τον ν. 4093/2012, αποτελεί και η κατάφορη παραβίαση της θεσμικής υποχρέωσης της διοίκησης του ΟΓΑ να απαντά στις αιτιάσεις και ενστάσεις των πολιτών αυτών, παρά τις διαβεβαιώσεις  ότι η αδικία θα αποκατασταθεί. Χαρακτηριστική περίπτωση άδικης μεταχείρισης, η περίπτωση του συμπολίτη μας
κ. Γεωργίου Ζαφειρίδη, κατοίκου Π. Αγιονερίου Κιλκίς, στα δύο έγγραφα που σας επισυνάπτουμε.
Στην από 14/4/2014 ένστασή του επί της  απόφασης διακοπής συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ της 10/2/2014, όπου η διοίκηση του ΟΓΑ απαξιεί να απαντήσει .
Γνωρίζετε ότι ο «Συνήγορος του Πολίτη», που επελήφθη του θέματος που έχει προκύψει, ύστερα από αναφορές Ελλήνων Ομογενών, υπογραμμίζει ότι οι τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4093/2012, οδηγούν στην πλήρη στέρηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα από πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε ιδιαιτέρως ευπαθή ομάδα του πληθυσμού και βρίσκονται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Σύνταγμα και με έγγραφό του προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επισημαίνει ότι η στέρηση της σύνταξης, θα δημιουργήσει ζητήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης των υπερήλικων, οι οποίοι λόγω του προχωρημένου της ηλικίας τους, σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να μετεγκατασταθούν στη χώρα από την οποία προήλθαν ; Εάν ναι, γιατί αδιαφορείτε ;

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ :
1. Γιατί η διοίκηση του ΟΓΑ αδιαφορεί και δεν απαντά στην ένσταση του κ. Ζαφειρίδη ;

2. Τι στιγμή που ο «Συνήγορος» ζητά τροποποιήσεις του ισχύοντος Νόμου, που στοχεύουν στην επαναχορήγηση μέρους του βοηθήματος με συμψηφισμό των παροχών που λαμβάνουν οι ανασφάλιστοι από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται, καθώς και μείωση του απαιτούμενου χρόνου μόνιμης διαμονής για τη θεμελίωση του δικαιώματος χορήγησης του βοηθήματος, γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη οι αιτιάσεις πολλών πολιτών όπως της περίπτωσης του κ. Ζαφειρίδη;

Συνημμένα (2) , ΤΑΥΤ ΟΓΑ 2506200393-10/2/14, Α.Π/51116/14-4-14 ΟΓΑ/Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αθήνα 4/12 /2014
                                                                                              ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ       


                 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου