Τελευταία νέα

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

« Συνεχίζονται οι φοροελαφρύνσεις σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα »

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ                                                                                               Β΄ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                          
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα:  « Συνεχίζονται οι φοροελαφρύνσεις σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα »
Κύριε Υπουργέ,
Ο θεσπισμένος από τη περίοδο της χούντας των Συνταγματαρχών «Αναγκαστικός Νόμος 89/1967 Περί εγκαταστάσεως Εν’ Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»  εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμη και σήμερα σε ισχύ με μικρότερες φοροαπαλλαγές, αλλά εξακολουθεί να παρέχει ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα κυρίως σε εκατοντάδες ναυτιλιακές εταιρείες αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την Ελλάδα «ορμητήριο» για τα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη.
Συγκεκριμένα μέχρι το 2005, ο ανωτέρω νόμος έδινε τεράστιες φοροαπαλλαγές στις ξένες επιχειρήσεις όπως π.χ. πλήρης απαλλαγή από φόρο εισοδήματος, δασμούς κ.α..  Ο νόμος τροποποιήθηκε το 2006 (ν.3247/2005), ωστόσο για να μην αποχωρήσουν περίπου 230 εταιρείες, οι οποίες είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του, διατηρήθηκαν κάποια από τα προνόμια ευνοϊκότερης φορολόγησης για τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη χώρα μας, σε σχέση με τις υπόλοιπες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Ο συγκεκριμένος νόμος σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας « η Εφημερίδα των Συντακτών», όπως μετεξελίχθηκε δίνει το δικαίωμα σε ξένες εταιρείες να εγκαθίστανται μέσω γραφείου στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους γραφεία ή σε συνδεδεμένες με αυτά επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης. Μοναδικό κριτήριο είναι να απασχολούν προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων και να έχουν ετήσιες δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 100.000 ευρώ.
Ερωτάστε:
Τη στιγμή που κάθε πολίτης, κάθε ελεύθερος επαγγελματίας και κάθε μικρομεσαία επιχείρηση καλούνται να πληρώσουν δυσβάστακτους φόρους που τις περισσότερες φορές αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω των πολύ χαμηλών εσόδων τους, σε μια περίοδο κρίσης στη οποία βρίσκεται η χώρα μας, εξακολουθούν μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις να έχουν σοβαρές φοροελαφρύνσεις και το κράτος να χάνει σοβαρά έσοδα;    
Αθήνα,  04 -12 - 2014                        
Αρ. πρωτ.                       
                                                                             ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου