Τελευταία νέα

Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

« Καταγγελίες για κατασπατάληση και κακοδιαχείριση κοινοτικών πόρων από ιδιωτικά Κ.Ε.Κ.»


   
ΕΡΩΤΗΣΗ  και  Α.Κ.Ε. 
               


     ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Θέμα : « Καταγγελίες για κατασπατάληση και κακοδιαχείριση κοινοτικών πόρων  από ιδιωτικά Κ.Ε.Κ., εμπαιγμός με την αποπληρωμή ανέργων καταρτισθέντων.»

Κύριε Υπουργέ,
κατασπατάληση και κακοδιαχείριση κοινοτικών πόρων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, από «αετονύχηδες» που συστήνουν «στο πόδι» Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ή ΜΚΟ που ενέσκηψαν τα τελευταία χρόνια) και δραματική ταλαιπωρία για τους ανέργους που σπεύδουν να επωφεληθούν προσδοκώντας μια χαμηλή αμοιβή, έστω και για λίγους μήνες, διαπιστώνει σε έκθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος επισημαίνει:
·         Πολλά ΚΕΚ, παρότι έχουν λάβει τη δεύτερη δόση χρηματοδότησης, δεν αποπληρώνουν τους καταρτιζόμενους εντός ενός μήνα από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ ΚΕΚ και καταρτιζόμενου.
·         Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κατάρτισης εντάσσονται σε αυτά ύστερα από μακρόχρονη περίοδο ανεργίας, πολλοί μάλιστα είναι γονείς ανήλικων παιδιών και στην οικογένειά τους δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής του επιδόματος κατάρτισης στον δικαιούχο από τον ανάδοχο, εξωθεί τα άτομα αυτά σε ουσιαστική οικονομική εξάντληση.
·         Πολλά ΚΕΚ που εμφανίζουν διαχειριστικά προβλήματα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, επανέρχονται με νέα προγράμματα, δημιουργώντας μεγάλη επισφάλεια σε ανέργους. Η μόνη επιλογή των ενδιαφερομένων απομένει η προσφυγή στη δικαιοσύνη, δυνατότητα που δεν υπάρχει στην πράξη καθώς συνεπάγεται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για άτομα που έχουν απολυθεί από τις εργασίες τους.
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπει καταγγελία της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την ανάκτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τα ΚΕΚ. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση αυτό δεν διασφαλίζει την πληρωμή καταρτιζομένων και εκπαιδευτών.
Ερωτάστε:
Με δεδομένο ότι τα προβλήματα μα τα ΚΕΚ αυξάνονται, συμφωνεί το υπουργείο σας με τις προτάσεις που η Αρχή, με έγγραφό της σας κοινοποίησε από τις αρχές του 2014:

1.      Τι έχει γίνει σχετικά με την πλήρη αποσύνδεση της καταβολής του επιδόματος κατάρτισης από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και από τη διαχειριστική επάρκεια και την ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα των ΚΕΚ;

2.      Έχετε προβεί στην επανεξέταση των συμβάσεων μεταξύ υπουργείου και ΚΕΚ εις βάρος των οποίων έχουν γίνει καταγγελίες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα δυσλειτουργίας;

3.      Ποιες νομοθετικές ενέργειες έχουν γίνει για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της έγκαιρης χορήγησης του επιδόματος στους ωφελούμενους με την λήξη της κατάρτισης;

4.      Έχει διενεργηθεί έκτακτος έλεγχος των ΚΕΚ για το πλαίσιο της πιστοποίησής τους και την εν γένει λειτουργία τους σύμφωνα με τους κανόνες που τίθενται από την Ε.Ε; Εάν ναι, ζητούμε να κατατεθούν αναλυτικά σε πόσα ασυνεπή ΚΕΚ καταγγέλθηκε η άδεια παροχής υπηρεσιών, σε πόσα κατέπεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έργου και από πόσα ΚΕΚ έγινε ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.


Αθήνα, 22/07/2014
Αρ.Πρωτ. 1302/163
      
                                                        ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
                                                                                      ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                 
  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου