Τελευταία νέα

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ


                                                         ΕΡΩΤΗΣΗ
          ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
     Θέμα  :      Οικογενειακοί ιατροί του ΙΚΑ

Κύριε Υπουργέ,
Στο ΙΚΑ σε πολλά υποκαταστήματα λειτουργούσε ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού (περίπου 300 μόνιμοι και με σύμβαση αορίστου χρόνου ιατροί σε όλη τη χώρα), θεσμός που εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε προηγμένες  υγειονομικά χώρες.
Ο ΕΟΠΠΥ δεν περιλαμβάνει τον οικογενειακό ιατρό στο οργανόγραμμά του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι γιατροί αυτοί που δέχονται τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ στα ιατρεία τους με υπαλληλική σχέση να επωμίζονται  όλα τα λειτουργικά έξοδα των ιατρείων τους (ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο, καθαριότητα, καύσιμα και έξοδα κίνησης αφού είναι υποχρεωμένοι να επισκέπτονται ασθενείς κατ’ οίκον, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αναλώσιμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) και να αμείβονται με τον ίδιο ακριβώς μισθό (1.136 ευρώ το μήνα για τους μόνιμους) με τους ιατρούς των πολυιατρείων στους οποίους τα ανωτέρω έξοδα παρέχονται από τον Οργανισμό. Να σημειωθεί ότι ο ΕΟΠΠΥ απαιτεί αποκλειστική χρήση του ιατρείου κατά το ωράριο λειτουργίας του.
Η δυνατότητα των ιατρών να δέχονται ιδιωτική πελατεία τις υπόλοιπες ώρες δεν διαφοροποιεί την υποχρέωση του ΕΟΠΠΥ να καταβάλει τα λειτουργικά έξοδα που δημιουργούνται από το ωράριο αποκλειστικής χρήσης τους ιατρείου από τον ΕΟΠΠΥ.  Άλλωστε η δυνατότητα ιδιωτικού ιατρείου παρέχεται και στους ιατρούς των πολυιατρείων και δεν αφορά μόνο τους οικογενειακούς ιατρούς.
Ερωτάστε :
1.Τι σκοπεύετε να κάνετε με το θεσμό του οικογενειακού ιατρού;
2. Θα συνεχιστεί η υπαλληλική τους σχέση με τον ίδιο τρόπο;
3. Θα καταβάλλονται στους οικογενειακούς ιατρούς  τα λειτουργικά έξοδα κατά τη διάρκεια του ωραρίου του ΕΟΠΠΥ ;

   Αθήνα 15/2/2013                                                             
Αρ. πρωτ. 7240                                      ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
    
                                                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  
                                                                      ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ