Τελευταία νέα

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


  ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                  ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ        Θέμα : « Κίνδυνος  διακοπής των προνοιακών  προγραμμάτων των Δήμων ».


Κύριε Υπουργέ,
σύμφωνα με  δημοσιευμένη έρευνα της εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», σε απόγνωση  βρίσκονται  ένα εκατομμύριο πολίτες πανελλαδικά, οικογένειες χαμηλών κοινωνικά στρωμάτων και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που ωφελούνται από τα προγράμματα των προνοιακών  δομών  των  Δήμων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των κατά τόπους δήμων, σήμερα στον «αέρα» βρίσκονται 68 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), τα οποία εξυπηρετούν 1.521 ηλικιωμένους και απασχολούν 276 εργαζόμενους, καθώς και 43 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), που εξυπηρετούν 1.176 άτομα με αναπηρίες και απασχολούν 460 εργαζόμενους.
Τόσο τα ΚΗΦΗ όσο και τα ΚΔΗΦ εντάσσονται σε πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο έληξε στις 31/12/2013, όπως έληξαν και οι συμβάσεις των εργαζομένων. Η κυβέρνηση ωστόσο δεν έχει προχωρήσει στη σχετική πρόσκληση για τη συνέχιση του προγράμματος, που σημαίνει ότι θα μεσολαβήσει ένα διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, στη διάρκεια του οποίου οι δομές δεν θα λειτουργούν. Τόσο το «Βοήθεια στο Σπίτι» όσο και τα ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ είναι προγράμματα φροντίδας της τρίτης ηλικίας, από τα οποία ωφελούνται άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα.
Στον «αέρα» είναι και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο πήρε παράταση ώς τον Μάρτιο και αναμένεται το διάδοχο πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδα».
Ωστόσο, αυτό αναμένεται να καλύψει μόλις 10.000 από τους 80.000 ηλικιωμένους που απολαμβάνουν σήμερα τις υπηρεσίες του, λόγω των νέων, αυστηρών κριτηρίων που μπαίνουν πλέον από το ΙΚΑ στα όρια ηλικίας, τα ποσοστά αναπηρίας και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων  πολιτών.

 Απλήρωτοι είναι όμως από τον Σεπτέμβριο 2012 περίπου 6.000 εργαζόμενοι στα 323 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της χώρας. Οι συμβάσεις των εργαζομένων, που έληξαν στις 31 Αυγούστου του 2012, δεν έχουν ανανεωθεί. Τα ΚΔΑΠ εξυπηρετούν σημαντικά την εργαζόμενη μητέρα αλλά και τα παιδιά, καθώς αυτά παραμένουν για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου, προκειμένου να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες.
      Ερωτάστε :
·      Εγγυάται  το  υπουργείο  σας  την  εξεύρεση  πόρων  και την συνέχεια  των προνοιακών προγραμμάτων των Δήμων ;
·      Έχετε  δρομολογήσει την άμεση εξόφληση των  οφειλόμενων αποδοχών  στους εργαζόμενους  των 323 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της χώρας;
·      Πρόκειται να  ανανεωθούν οι συμβάσεις  των 6.000 εργαζόμενων στα  ΚΔΑΠ ώστε να συνεχιστεί το σημαντικό  έργο που προσφέρουν ;


Αθήνα, 19/2/2013
Αρ.πρωτ. 7398                                        
                                                      ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
                                                                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                                                                           ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ