Τελευταία νέα

Τρίτη 9 Απριλίου 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2018

ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Κρατική Τακτική Χηματοδότηση 48000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3178,00
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 8000,00 Δαπάνες Επιμόρφωσης 9500,00
Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 Αμοιβές Τρίτων 1500,00
Εισφορές Μελών 0,00 Ηλεκτρικό 2500,00
Εισφορές Βουλευτών -Ευρωβουλευτών 0,00 Υδρευση 0,00
Εισφορές Λοιπών Τρίτων 0,00 Τηλεπικοινωνίες 6500,00
Ανώνυμη  χρηματοδότηση 0,00 Ενοίκια 6100,00
Λοιπά έσοδα 0,00 Μετακινήσεις στελεχών 21200,00
Εκλογικά Εσοδα 0,00 Εξοδα προβολής και διαφημισης-έντυπα 16000,00
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια 5000,00
Διάφορα έξοδα 3000,00
Τόκοι και έξοδα τραπεζών 200,00
Εκλογικές δαπάνες 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 56000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 74678,00
Ημερομηνία
για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ  ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΒΑΤΖΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΕΤΟΣ 2018

ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Κρατική Τακτική Χηματοδότηση 69704,69 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5131,12
Κρατική Επιμορφωτική Χρηματοδότηση 13943,35 Δαπάνες Επιμόρφωσης 13943,35
Εκλογική Χρηματοδότηση 0,00 Αμοιβές Τρίτων 4951,1
Εισφορές Μελών 0,00 Ηλεκτρικό 867,00
Εισφορές Βουλευτών -Ευρωβουλευτών 0,00 Υδρευση 0,00
Εισφορές Λοιπών Τρίτων 0,00 Τηλεπικοινωνίες 2127,76
Ανώνυμη  χρηματοδότηση 0,00 Ενοίκια 2953,00
Λοιπά έσοδα 0,00 Μετακινήσεις στελεχών 9736,07
Εκλογικά Εσοδα 0,00 Εξοδα προβολής και διαφημισης-έντυπα 6239,90
Εκδηλώσεις ημερίδες συνέδρια 27711,54
Διάφορα έξοδα 10049,25
Τόκοι και έξοδα τραπεζών 111,28
Εκλογικές δαπάνες 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 83648,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 83821,37
για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ  ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο Οικονομικός Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΒΑΤΖΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου