Τελευταία νέα

Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

« Αρμοδιότητες ομάδων καταστολής εγκληματικότητας της ΕΛ.ΑΣ »

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

ΠΡΟΣ:     ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Θέμα:  « Αρμοδιότητες ομάδων  καταστολής εγκληματικότητας της ΕΛ.ΑΣ »

Κύριε Υπουργέ,
Δημοσιεύματα αναφέρονται στους δύο βασικούς στόχους του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΛ.ΑΣ, σχετικά με τη βελτίωση της αστυνόμευσης, την εξοικονόμηση δαπανών καθώς και τη μείωση κατά 25% του χρόνου ανταπόκρισης της ΕΛ.ΑΣ. στα αιτήματα των πολιτών και την προσέγγιση του δείκτη αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας στα ευρωπαϊκά στάνταρ (από το ελληνικό 9,7% στο ευρωπαϊκό 17% – 19%).   
Σύμφωνα με την αναδιοργάνωση του δομικού σχήματος και του λειτουργικού πλαισίου της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να καταστεί αυτή πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και τον επιτελικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος χειρισμού κρίσιμων περιστατικών της Ελληνικής Αστυνομίας,
Ερωτάστε :
1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των ομάδων ΔΕΛΤΑ,  ΔΙΑΣ,  ΖΗΤΑ,  Άμεση Δράση;
2. Πόσες οι επιτυχίες τους στην καταστολή εγκληματικών ενεργειών και πόσες οι  συλλήψεις ανά μήνα των συγκεκριμένων ομάδων για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2014;
3. Γνωρίστε μας με κατάθεση εγγράφων χωριστά ανά ομάδα τις συλλήψεις που αφορούν:  α) δημόσιες συναθροίσεις – διαδηλώσεις,  β) αλλοδαπών που δεν κατέχουν τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα και  γ) σε εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής και της ιδιοκτησίας.
Αθήνα,  24 - 7 - 2014                               
Αρ. πρωτ.1372/169                                    
OΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου