Τελευταία νέα

Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

Ερώτηση με Θέμα : « Δυσλειτουργίες και οργανικές αδυναμίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλη την χώρα» .

ΕΡΩΤΗΣΗ

      ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ            
                       ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                   

     Θέμα : « Δυσλειτουργίες και  οργανικές αδυναμίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
                    Προστασίας σε όλη την χώρα» .

Κύριοι Υπουργοί ,
η Γ.Γ Πολιτικής προστασίας, η πλέον κρίσιμη κρατική υπηρεσία που καλείται να παίξει κατά τόπους  σημαντικό ρόλο στις φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, καύσωνες, πυρκαγιές, σεισμοί κλπ) παρουσιάζει   αρνητική εικόνα, σύμφωνα με  καταγγελίες αρμοδίων κρατικών παραγόντων και παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ανυπαρξία  κατάλληλων υποδομών, αλληλεπικαλύψεις υπηρεσιών και υπουργείων, πολυνομία και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις γύρω από το πλαίσιο λειτουργίας, και αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες
«συμβούλων» άχρηστων μελετών,  για τους κινδύνους σε εθνικό επίπεδο, δαπανώντας εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έργο αυτό μπορούσε να εκτελεσθεί από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Π παρόλη την υποστελέχωση της .
Παράλληλα η στελέχωση των υπηρεσιών της σε Δήμους Νομαρχίες και Περιφέρειες ανά την χώρα , κατά 40 % και πλέον απαρτίζεται από ειδικότητες άσχετες με το αντικείμενο και αντί  δασολόγων Γεωλόγων, Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών και Πολιτικών Μηχανικών, υπηρετούν σε αυτές υπάλληλοι  μορφωτικού επιπέδου θεωρητικής κατεύθυνσης(Φιλόλογοι, Οικονομολόγοι ,Γιατροί, κλπ).
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί :
1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεσθε να  αναλάβετε άμεσα ώστε να εκσυγχρονισθούν, να ανασχεδιασθούν  και να λειτουργήσουν  εύρυθμα οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας  ανά την χώρα, ειδικότερα στον κρίσιμο τομέα της δασοπροστασίας , και  σε ποιες διορθωτικές κινήσεις θα  προβείτε ως προς την ανακατανομή  και την ορθολογική επιλογή των ειδικοτήτων  των εργαζομένων που  απαρτίζουν τις υπηρεσίες  της ;
2.Ποιός είναι ο βαθμός ετοιμότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π, για το τρέχον έτος σε περίπτωση
    καύσωνα κατά την θερινή περίοδο;
3. Είναι έτοιμα να λειτουργήσουν σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών  τα  συντονιστικά κεντρικά και αποκεντρωμένα  όργανα  Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής   Προστασίας  που λειτουργούν παράλληλα με τις Δ/νσεις  Πολιτικής Προστασίας των υπουργείων επικαλύπτοντας  το έργο της  Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας ;

Αθήνα 14/5/2014
Αριθ.Πρωτοκ.8192                                      
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
   
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
                   

                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου