Τελευταία νέα

Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ Θέμα :«Άδικη μεταχείριση μηχανικών που δεν ασκούν το επάγγελμά τους από το ΤΣΜΕΔΕ»

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα :«Άδικη μεταχείριση μηχανικών που δεν ασκούν το επάγγελμά τους από το ΤΣΜΕΔΕ»
        
Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της ερώτησής μας με αρ.πρωτ. 2291/2-10-2013 στην οποία μας απαντήσατε ότι αρμόδιο είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αλλά μέχρι σήμερα 4-2-2014 δεν λάβαμε καμία απάντηση και επειδή δεχόμαστε και άλλες επιστολές με παρόμοιο πρόβλημα, σας επισυνάπτουμε επιστολή της κ. Ρέντζικα Καλλιόπης όπου παρακαλούμε όπως τοποθετηθείτε στα εύλογα ερωτήματα τα οποία θέτονται.
Συνημμένο :1-Επιστολή κ. Ρέντζικα Καλλιόπη

Ημερομηνία 4 /2 /2014                                                                         
                                                                            ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΩΝΤΕΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                 

                ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Σε απάντηση της παραπάνω αναφοράς λάβαμε την ακόλουθη απάντηση:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8371624.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου