Τελευταία νέα

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Ερώτηση με Θέμα: « Προβλήματα που προκύπτουν από την αναστολή των συντάξεων των άγαμων και διαζευγμένων θυγατέρων των ανάπηρων και θυμάτων πολέμου»

ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
              ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα:  « Προβλήματα που προκύπτουν από την αναστολή των συντάξεων των άγαμων και διαζευγμένων θυγατέρων των ανάπηρων και θυμάτων πολέμου» 
Κύριοι Υπουργοί,
Οι θυγατέρες ανάπηρων πολέμου που είναι ανίκανοι με ποσοστό αναπηρίας 67% απαιτείται να αιτηθούν οι ίδιες την παραπομπή τους στην Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή, που εδρεύει στην Αθήνα, για την πιστοποίηση των ποσοστών αναπηρίας τους ώστε να λάβουν τη σύνταξη που δικαιούνται.
Επίσης, οι αδειούχοι εκμετάλλευσης αδειών περιπτέρων για να συνεχίσουν να είναι αδειούχοι, πρέπει να προσκομίζουν ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης του τελευταίου τριμήνου κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό σε περίπτωση που έχει ανασταλεί η σύνταξη διότι δεν λαμβάνουν ενημερωτικό σημείωμα ή λαμβάνουν μηδενικό σημείωμα το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό.
Τέλος, όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη των άγαμων θυγατέρων των οποίων η σύνταξη έχει ανασταλεί, απλά δεν καλύπτονται αφού η αναστολή της σύνταξης συνεπάγεται και τη διακοπή της υγειονομικής περίθαλψης από το Δημόσιο.
Ερωτάστε :
1.      Σκοπεύετε να θέσετε σε λειτουργία Υγειονομική Επιτροπή στη Θεσσαλονίκη ώστε να εξυπηρετηθούν οι δικαιούχοι της Βόρειας Ελλάδας καθότι είναι υπερήλικες και με ιδιαιτέρως βεβαρημένη υγεία;
2.      Σκοπεύετε να μεριμνήσετε στην αποστολή σχετικών εγγράφων σε όσους έχει ανασταλεί η χορήγηση σύνταξης με την διευκρίνιση ότι η αναστολή δεν εξισώνεται με την κατάργηση σύνταξης, αλλά ότι το σημείωμα αυτό επέχει θέση ενημερωτικού σημειώματος συνταξιοδότησης ή στην υπόμνηση των οικείων Δήμων να διεκπεραιώνουν τη διαδικασία με τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα έγγραφα εκτός του ενημερωτικού σημειώματος της σύνταξης;
3.      Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να είναι υγειονομικά ασφαλισμένες στο Δημόσιο οι άγαμες θυγατέρες των οποίων η σύνταξη έχει ανασταλεί;   


Αθήνα,   19 - 2 - 2014                        
Αρ. πρωτ.6410                                                 
ΟΙ ΕΡΩΤΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

                                                  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                                   

                                                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου