Τελευταία νέα

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Ερώτηση με Θέμα : « Μονομερείς προς όφελος των πολυεθνικών καρτέλ, οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο ΟΟΣΑ για το λιανικό εμπόριο τροφίμων και απορρυπαντικών».


   Θέμα : « Μονομερείς προς όφελος των πολυεθνικών καρτέλ, οι  μεταρρυθμίσεις που προτείνει
                   ο ΟΟΣΑ για το λιανικό εμπόριο τροφίμων και  απορρυπαντικών».   

              ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κύριε Υπουργέ,
σύμφωνα με δημοσιεύματα οι δανειστές επισημαίνουν σε επιστολή τους πώς σημείο αιχμής στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα θα αποτελέσουν οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο ΟΟΣΑ.
  H  έκθεση η οποία παρουσιάστηκε από τον επικεφαλής του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει δέσμη 329 προτάσεων για την κατάργηση νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν στην Ελλάδα και δημιουργούν στρεβλώσεις στην οικονομία και συγκεκριμένα στην επεξεργασία τροφίμων, στο λιανικό εμπόριο κ.ά. Πολλές προτάσεις από την έκθεση κρίνονται από παράγοντες της αγοράς αναποτελεσματικές και μη εφαρμόσιμες. Παράλληλα, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου έχει καταγράψει 13 λόγους για τους οποίους δεν «πέφτουν» οι τιμές στην αγορά, ιδιαίτερα των τροφίμων και των απορρυπαντικών, επισημαίνει δέ ότι δεν υπάρχει καμία νύξη στην έκθεση του ΟΟΣΑ για εξίσου σημαντικά ζητήματα που οδηγούν τις τιμές των αγαθών στα ύψη. Ο ΟΟΣΑ, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων που προτείνει, είναι η κατάργηση υποχρεωτικής ενημέρωσης του Γενικού Χημείου του Κράτους για κάθε απορρυπαντικό, χωρίς να εξετάζει τις αρνητικές επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων αλλά μόνο τα εμπόδια στην Ανταγωνιστικότητα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω,
Ερωτάστε κύριε Υπουργέ :
1) Επειδή στον κανονισμό (ΕΚ) ΑΡΙΘΜ. 648/2004 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του
    συμβουλίου της31/3/2004 (σχετικά με τα απορρυπαντικά), η  οδηγία αναφέρει ότι κρίνεται
    αναγκαίο να εισαχθεί ό ορισμός της επιφανειοδραστικής ουσίας ο οποίος λείπει από την
    ισχύουσα νομοθεσία και η ισχύουσα νομοθεσία για την βιοσπασιμότητα των
    επιφανειοδραστικών ουσιών που προέρχονται από τα απορρυπαντικά καλύπτει μόνο την
    πρωτογενή βιοσπασιμότητα (κενό στην νομοθεσία), ποιές ενέργειες έχουν γίνει από το
    το Υπουργείο σας προς την κατεύθυνση αυτή ;

2)  Υπάρχει ρητή δέσμευση της κυβέρνησης στα υπογραφέντα «μνημόνια» ότι θα τηρούνται
     οι υποδείξεις του ΟΟΣΑ σε ότι αφορά το εμπόριο τροφίμων και απορρυπαντικών;
Αθήνα   3/2/2014       
Αριθ.Πρωτοκ. 5926                                                                   ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ  


                                                                                                     ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου