Τελευταία νέα

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Ερώτηση με Θέμα : «Ακόμα και με έναν υποψήφιο, ο διαγωνισμός για τη Ψηφιακή Tηλεόραση»


                 ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
 Θέμα : «Ακόμα και με έναν υποψήφιο, ο διαγωνισμός για τη Ψηφιακή Tηλεόραση»
Κύριε Υπουργέ,
Όπως πληροφορούμαστε από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, η προκήρυξη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την αδειοδότηση με δημοπρασία του παρόχου δικτύου, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 30.01.2014, αφήνει μεγάλα κενά στο ζήτημα της κατοχύρωσης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο 7.1.1 της προκήρυξης που συνέταξε η παρελθούσα διοίκηση της ΕΕΤΤ προβλέπεται η δυνατότητα λήψης όλων των δικαιωμάτων των ψηφιακών συχνοτήτων στην περίπτωση που παρουσιαστεί και μόνο ένας ενδιαφερόμενος στη σχετική δημοπρασία, καταβάλλοντας μάλιστα μόνο την τιμή εκκίνησης και δίχως η προβλεπόμενη διαδικασία να λαμβάνει χώρα.
Ο συγκεκριμένος όρος της προκήρυξης έχει ως εξής: «Εάν στο στάδιο προεπιλογής έχει προεπιλεγεί μόνο ένας συμμετέχων, ο οποίος σύμφωνα με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής που έχει καταθέσει ενδιαφέρεται για τη χορήγηση του ενός δικαιώματος συχνοτήτων εθνικής κάλυψης, η ΕΕΤΤ με απόφασή της, χωρίς τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, ανακηρύσσει αυτόν υπερθεματιστή για το ένα (1) δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης και τα δεκατρία (13) δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης με εκπλειστηρίασμα το άθροισμα των τιμών εκκίνησης που ορίζονται στους Πίνακες 7.1 και 7.2, και το εκπλειστηρίασμα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.2.1 σημείο 1 ή σημείο 3, ανάλογα με την επιλογή του συμμετέχοντος».
Η πραγματοποίηση μιας νέας δημοπρασίας με όρους που να μην εκθέτουν σε κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου, διαμέσου της διακριτικής μεταχείρισης ενός υποψήφιου συνιστά τόσο ευθύνη της νέας διοίκησης της ΕΕΤΤ, όσο και του πολιτικού της προϊσταμένου.
Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ:
Καταργεί επί της ουσίας, η εν λόγω διάταξη την έννοια και τη σημασία της δημοπρασίας, η οποία στοχεύει πάντοτε στην απόσπαση του υψηλότερου δυνατού τιμήματος προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου;
Αθήνα, 27.01.2014                                                                ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Αρ.πρ.   5712                                                                               ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ                                                                                                    ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου