Τελευταία νέα

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α.ΚΕ Θέμα :« Αριθμός και κόστη χρησιμοποιούμενων κρατικών αυτοκινήτων ».


ΕΡΩΤΗΣΗ   ΚΑΙ   Α.ΚΕ


             ΠΡΟΣ : -ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
                           -ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
                           -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
                           -ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                 Θέμα :« Αριθμός και κόστη χρησιμοποιούμενων κρατικών αυτοκινήτων ».

Κύριοι Υπουργοί,
Επανακαταθέτουμε την ερώτηση και α.κ.ε με αριθ.Πρωτ.Κοινοβ.Ελέγχου /12134/1189/21-6-2013, λόγω μη τήρησης των προθεσμιών απάντησης όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό της Βουλής.


ΕΡ.12134/1189/21-6-2013
Κύριοι Υπουργοί,
από  στοιχεία που δημοσιεύονται κατά περιόδους στον Τύπο, υπηρεσιακά  (κρατικά) αυτοκίνητα  αγορασμένα από το ελεύθερο εμπόριο, από τον ΟΔΔΥ, τα  Τελωνεία, είτε με ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών, της Γ.Γ Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο στη συνέχεια προκηρύσσει το σχετικό διαγωνισμό, μπορούν να χρησιμοποιούν:
· οι δημόσιες υπηρεσίες που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου και εκπροσωπούνται από αυτό, τα ΝΠΔΔ , οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, εκτός από τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, οι κρατικές, δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και ΝΠΙΔ δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, οι τράπεζες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, οι θυγατρικές εταιρείες των ΝΠΔΔ καθώς και των κρατικών - δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Με αυτοκίνητα των υπηρεσιών τους εξυπηρετούνται επίσης:  Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς των υπουργείων, προϊστάμενοι Ειδικών Γραμματειών των οποίων οι υπηρεσίες εξυπηρετούνται με ίδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού, Πρόεδροι των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Πρόεδροι των Ανεξάρτητων Διοικητικών   Αρχών, Πρέσβης, Διευθυντής Εθιμοτυπίας του υπουργείου Εξωτερικών,· Νομάρχες των Νομαρχιακών   Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, Έπαρχοι, Δήμαρχοι, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Μητροπολίτες, Πρυτάνεις των ΑΕΙ, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Διοικητής της ΕΤΒΑ, Διοικητής ή Πρόεδρος του ΟΣΕ, Διοικητής ή Πρόεδρος του ΙΚΑ, Διοικητής - Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Διοικητής - Πρόεδρος του Οργανισμού Ασφαλίσεως Ελευθέρων Επαγγελματιών,
ανώτατοι αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Λιμενικού,
Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Υπουργείων ευρισκόμενες
εντός των ορίων των Περιφερειών, κάθε υπηρεσία  των Περιφερειών των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ δημοσίου
τομέα. Στις παραπάνω κατηγορίες, υπάγονται επίσης η Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Πολιτικά κόμματα, καθώς και  υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Βουλής των Ελλήνων.

  
 Επειδή καθημερινά πληθαίνουν τα σχόλια περί σπάταλης χρήσης και  δυσανάλογου αριθμού των
 κυκλοφορούντων κρατικών οχημάτων,

            Ερωτάστε  και ζητάμε να καταθέσετε τα σχετικά στοιχεία :

1. Πόσα κρατικά οχήματα έχουν αγορασθεί και διατεθεί από τις υπηρεσίες σας και είναι σε
    κυκλοφορία σήμερα από τους παραπάνω φορείς του δημοσίου ;

2. Ποίο το κόστος και ο τρόπος  απόκτησης αυτών ανά υπηρεσία και φορέα ( αγορά, 
    παραχώρηση από ΟΔΔΥ ή Τελωνεία, Χρονομίσθωσης κλπ) ;
3.  Ποιο είναι το ετήσιο κόστος  χρήσης, συντήρησης ,επισκευών και κατανάλωσης καυσίμων
     των κρατικών οχημάτων αυτών;

Aθήνα  26/ 8/2013
Αρ.πρωτ. 874/115
                                                                                         ΟΙ    ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                 

                ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου