Τελευταία νέα

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα: « Δαπάνες Κεντρικής Υπηρεσίας και εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου σας για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικών συστημάτων ».


                                                                                   ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                       ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ  OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                         
        Θέμα: « Δαπάνες Κεντρικής Υπηρεσίας και  εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου σας για
                      προμήθεια εξοπλισμού  πληροφορικών συστημάτων ».             

Κύριε  Υπουργέ,
Επανακαταθέτουμε την ερώτηση με αριθ.Πρωτ.Κοινοβ.Ελέγχου  /12878/12-7-2013, λόγω μη τήρησης των προθεσμιών απάντησης όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό της Βουλής.

ΕΡ.12878/12-7-2013
Κύριε Υπουργέ,
τρία χρόνια μετά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρ’ όλες τις δυσλειτουργίες του προγράμματος «Διαύγεια», παρέχεται η δυνατότητα  διασύνδεσης των πολιτών και των επιχειρήσεων με τους φορείς του δημοσίου με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (πληροφορικής και διαδικτύου), καθώς επίσης  ευχερέστερη άσκηση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορέων του δημοσίου απέναντι στους πολίτες. Πολλά όμως είναι τα παράπονα που εκφράζουν πολίτες και εργαζόμενοι στους δημόσιους φορείς για τον βαθμό ετοιμότητας των φορέων,  τον ελλιπή και πεπαλαιωμένο εξοπλισμό των υπηρεσιών, που θα παρείχε την δυνατότητα υλοποίησης των παραπάνω.
     Ερωτάστε  κύριε  Υπουργέ :
1.  Ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας των  υπηρεσιών του υπουργείου σας και των εποπτευόμενων
     φορέων ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των προαναφερόμενων παροχών προς
     τους πολίτες;

2.  Σε ποια ποσά αναλυτικά ανέρχεται η δαπάνη από κρατικούς και κοινοτικούς πόρους κατά την
     τελευταία τριετία 2010,2011,2012 για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού
    πληροφορικής και λειτουργικά προγράμματα των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών των
     εποπτευόμενων φορέων σας ;
3.  Σε ποιους από τους ανωτέρω οργανισμούς διενεργήθηκαν κατά το  διάστημα αυτό (2010, 2011, 2012)
      διαγωνισμοί προμήθειας , εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισμού πληροφορικής και λειτουργικά
     προγράμματα κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών τους;

Αθήνα 26/8/2013
Αρ.πρωτ. 872                                     
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  

                   ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου