Τελευταία νέα

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα:« Ανίκανη η δημόσια διοίκηση να ανταποκριθεί στην πλήρη αποτύπωση –χαρτογράφηση των υπηρεσιών και του αριθμού των στελεχών του δημόσιου τομέα, προσφεύγει σε ιδιώτες για το έργο αυτό»ΕΡΩΤΗΣΗ


                ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Θέμα:« Ανίκανη η δημόσια διοίκηση να ανταποκριθεί στην πλήρη αποτύπωση –χαρτογράφηση των υπηρεσιών και του αριθμού των στελεχών  του δημόσιου τομέα, προσφεύγει σε   ιδιώτες για το έργο αυτό»

Κύριε Υπουργέ,
στη συνδρομή ιδιωτών θα προστρέξει το προσεχές διάστημα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου να μπορέσει να φέρει εις πέρας, εντός χρονοδιαγραμμάτων, τις μνημονιακές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, προσβλέποντας στην «τεχνογνωσία» (!) ιδιωτικών εταιρειών προκειμένου να «χαρτογραφήσουν» υπηρεσίες και προσωπικό, ώστε εν συνεχεία να μπορέσουν, μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που θα συλλέξουν, να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση της κρατικής μηχανής.
Δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, πληροφορούν ότι αποφασίσθηκε να προχωρήσετε στην προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του υπουργείου, στην αποτύπωση -μέσω αναλύσεων- της πλήρους εικόνας του Δημοσίου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ανάθεση του έργου «ο σκοπός της ανάλυσης θα είναι η χαρτογράφηση του Δημοσίου τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), η οποία θα περιλαμβάνει μία σειρά από στατιστικά στοιχεία, τόσο σε επίπεδο συνολικού δημοσίου τομέα όσο και επιμέρους υπουργείων, φορέων κ.λπ.», προκειμένου να τηρηθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που απορρέουν από τις μνημονιακές υποχρεώσεις, ενόψει του νέου ελέγχου από την τρόικα τον προσεχή Σεπτέμβρη και με δεδομένη τη δυσαρέσκεια των ελεγκτών κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ιουνίου για τους ρυθμούς υλοποίησης των δεσμεύσεων στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης στον δημόσιο τομέα.Από το υπουργείο διευκρινίζεται πως ο ανάδοχος του έργου σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσει, αλλά θα συμπληρώσει το δυναμικό του Υπουργείου, και θα προσφέρει υπηρεσίες με βάση της οδηγίες και κατευθύνσεις που θα του δοθούν από αυτό, γι αυτό  κρίνεται απαραίτητη η άμεση μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, η διάθεση επιπρόσθετου ειδικευμένου προσωπικού και η παροχή νέων εξειδικευμένων εργαλείων καθώς και η προσαρμογή των υφιστάμενων διαθέσιμων εργαλείων στις σημερινές ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάστε κύριε Υπουργέ :
1. Τι απαντά το υπουργείο στα εύλογα ερωτήματα αμφισβήτησης των ιδιωτών-αξιολογητών που θα εγείρουν
    τα έμπειρα στελέχη του δημοσίου ( όπως π.χ. το επιστημονικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
    Διοίκησης, ΗΔΥΚΑ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Παρατηρητήριο για την Κοινων. της Πληροφορίας, τα
    διάφορα Ινστιτούτα αρμοδιότητάς σας,  κ.ά ), που θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο με  μηδενικό
    κόστος;

 2. Ποιό το  προϋπολογισθέν κόστος του έργου; Ποιοι είναι οι επι μέρους όροι της προκήρυξης;

3. Εξαντλήσατε τις προσπάθειες για ανάθεση του έργου σε έμπειρο προσωπικό του δημοσίου πριν την
    απόφαση σας για ανάθεσή του  σε ιδιώτες;

4. Γιατί προτιμήθηκε ο πρόχειρος και όχι ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός σύμφωνα και με τις πρακτικές της
    Ε.Ε;
Αθήνα 23/8/2013
Αρ.πρωτ.873   26/8/2013                                                                      

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  

                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου