Τελευταία νέα

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα : « Ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για τους φοιτητές που εισήχθησαν στις σχολές της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς με το σύστημα του γνωστού 10%.                         ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                             ΕΡΩΤΗΣΗ


 Θέμα : « Ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για τους φοιτητές που εισήχθησαν στις σχολές της
                 τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς με το σύστημα του γνωστού 10%.


Κύριε Υπουργέ,
σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου σας,  δίνεται η δυνατότητα για τη μεταφορά θέσεων στους επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012.Η μεταφορά της θέσης, πραγματοποιείται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ διαφορετικής πόλης, αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που είχαν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μετά τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις (Μάιος-Ιούνιος 2012) και των οποίων το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις 7.500 ευρώ ή τις 15.000 ευρώ για Ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ 19α (Ν. 4115/2013).
Ωστόσο, η σχετική απόφαση αδικεί κατάφωρα μια μικρή ομάδα φοιτητών, εκείνων που εισήχθησαν στις σχολές της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς με το σύστημα του γνωστού 10%.
Για τους φοιτητές αυτούς, αν και πληρούν τα κριτήρια δεν υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη, δηλαδή να αιτηθούν μετεγγραφή. Επίσης, ανάλογη αδικία προκαλεί και η αδιαφορία της Πολιτείας για την ομάδα των φοιτητών που αντιμετωπίζουν σοβαρά νοσήματα ψυχικής κυρίως νόσου και για τις οποίες δεν υπάρχει καμία μέριμνα στο θέμα της μετεγγραφής. Και σε αυτή την περίπτωση, η οικογένεια καλείται να καλύψει διπλό κόστος της φοίτησης πλέον της αντιμετώπισης της νόσου.
Επειδή η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε από την Τετάρτη 10 Απριλίου και λήγει την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, το οποίο υποδηλώνει το κατεπείγον του ζητήματος, επειδή η μη συμπερίληψη μικρού ποσοστού φοιτητών (εισήχθησαν με το 10%) στην απόφαση - αν και πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζει ο εν λόγω νόμος - παραβιάζει κατάφωρα τις Συνταγματικές επιταγές περί της ισοπολιτείας και δημιουργεί αυτόματα πολίτες "δύο ευκαιριών" και "δύο ταχυτήτων" απέναντι στο νόμο και στην Πολιτεία, επειδή, οι φοιτητές που πάσχουν από επιβεβαιωμένη ιατρικώς ψυχική νόσο, αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και εγκαταλείπουν τις σπουδές, κατά βάση λόγω των οικονομικών δυσκολιών που τους δημιουργούνται,

Ερωτάστε:
- Σκοπεύετε να δώσετε λύση στο μείζον αυτό κοινωνικό ζήτημα που προέκυψε από το νόμο περί
  της μετάθεσης φοιτητών σχετικά με τους φοιτητές του 10%;

- Προτίθεσθε να συμπεριλάβετε στην νέα ρύθμιση για τις μετεγγραφές φοιτητών και τους υπαγόμενους στα
  "κοινωνικά   κριτήρια" στα οποία περιλαμβάνονται  φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας, ψυχικά
   νοσήματα κ.ά;


 Αθήνα  16 Απριλίου  2013                                                                   
Αρ.πρωτ. 9769
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                  
                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ