Τελευταία νέα

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ :YΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ


   ΠΡΟΣ :YΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   

Κύριε Υπουργέ,
σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4024/2011«συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,στο άρθρο 6 - Σύστημα βαθμολογικής κατάταξης- στην παράγραφο 4, σαφώς προβλέπεται ότι το δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων ισχύει μέχρι την 1-11-2011, ημέρα που δημοσιεύθηκε ο σχετικός νόμος.
Αποτέλεσμα της παραπάνω ρύθμισης είναι :
1) Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι να μην προλάβουν να αναγνωρίσουν την νόμιμη προϋπηρεσία που διέθεταν. Ιδιαίτερα, ορισμένοι οι οποίοι για μικρά χρονικά διαστήματα δεν κατάφεραν να καταταγούν σε ανώτερο βαθμό από αυτόν που κατετάγησαν, θίγονται κατάφωρα, αφού, ενώ έχουν προϋπηρεσία και ξεκίνησαν την διαδικασία αναγνώρισης της δεν μπορεί αυτή να προσμετρηθεί .
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις,  οι υπηρεσίες που απευθύνθηκαν δεν υπήρχαν ή δεν εξέδωσαν άμεσα βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, λόγω προβλημάτων στα αρχεία τους , καθώς και ότι δεν δόθηκε ο απαιτούμενος εύλογος χρόνος να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες αναγνώρισης , με αποτέλεσμα ή κατάταξή τους να γίνει  χωρίς την προσμέτρηση της πραγματικής προϋπηρεσίας  που  διέθεταν.
2) Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προϋπηρεσία πάνω από επτά (7) έτη, με αποτέλεσμα-πραγματική υπηρεσία- να μην αναγνωρίζεται. Ιδιαίτερα ορισμένες περιπτώσεις υπαλλήλων, π.χ εκπαιδευτικοί και όχι μόνο αυτοί, εργάστηκαν για αρκετά χρόνια, τόσο ως αναπληρωτές όσο και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες προ του διορισμού τους και αδικούνται καταφανέστατα αφου υπερβαίνουν το όριο των 7 ετών αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω,
  Ερωτάστε κύριε Υπουργέ :
- Σκοπεύετε να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση των παραπάνω διατάξεων του νόμου 4024/11,
  οι οποίες  δημιουργούν ανισότητες στην εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων, αφετέρου
  δε απέχουν από το στοιχείο της ισονομίας μεταξύ πολιτών και χρήζουν άμεσης
  αντιμετώπισης;
 Αθήνα   15 /02 /2013                                                                
Αρ.πρωτ. 7237                                                     OΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
                                                                          ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ                    
                                                                                       ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ