Τελευταία νέα

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέμα : Αγωγός ΒΙΟΚΑ Κιμώλου


                                                                                  ΑΝΑΦΟΡΑ

              ΠΡΟΣ:   
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
              ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

                    Θέμα : Αγωγός ΒΙΟΚΑ Κιμώλου


Κύριοι Υπουργοί,

σε συνέχεια της ερώτησης 16023/10-5-2011 και των αναφορών 1552/12-1-2012 και 1087/30-10-2012 και ενώ
·         ο φάκελος του έργου έχει επιστραφεί στο Δήμο Κιμώλου με σαφείς οδηγίες για συντομότερη όδευση του αγωγού από το ΥΠΕΚΑ (ΕΥΠΕ) 2 φορές και από τη Δ/νση  ΠΕ.ΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αιγαίου 6 φορές. Υπάρχει, επίσης, σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου (248/15-9-2011) και σχετική απόφαση της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π. 29653/29-9-2011).
·         το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας) έχει προχωρήσει με σχετική απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων (Α.Π. 2190/19-11-2012) στην ανάκληση της απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με την οποία είχε παραχωρηθεί τμήμα ζώνης του αιγιαλού και τμήμα συνεχιζόμενης ζώνης παραλίας που δεν είχε απαλλοτριωθεί κι έτσι δεν είχε κοινόχρηστο χαρακτήρα.

οι τοπικές δημοτικές αρχές συνεχίζουν την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τον αρχικό και αυξημένο  οικονομικό σχεδιασμό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω,  παρακαλούμε για την απάντησή σας στην επισυναπτώμενη καταγγελία.


Αθήνα      19/2/2013                 
                                          ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
                                                 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  
                                                           ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ