Τελευταία νέα

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ


  ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                      ΘΕΜΑ:  Τοποθέτηση του Υπουργείου επί του Υπομνήματος που κατέθεσε η Εκκλησία των
                             Γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών (Γ.Ο.Χ.) Ελλάδος.

Κύριε Υπουργέ,

τον παρελθόντα Σεπτέμβριο, η Εκκλησία των Γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών (Γ.Ο.Χ.) Ελλάδος, κατέθεσε, δια
του Υπουργείου σας, υπόμνημα προς την Κυβέρνηση, στο οποίο περιλαμβάνεται σειρά θεσμικών και λειτουργικών ζητημάτων που την αφορούν. Συνοπτικά, δια του προαναφερθέντος Υπομνήματος, η εν λόγω Εκκλησία, που τη συναπαρτίζουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί του Ελλαδικού χώρου, της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας
 της Ελλάδος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που δεν αποδέχτηκαν την αλλαγή του ημερολογίου – εορτολογίου, η οποία επιβλήθηκε με Βασιλικό Διάταγμα του 1923, αιτείται την ανάληψη σειράς κυβερνητικών πρωτοβουλιών, στην κατεύθυνση του σεβασμού της ανεξιθρησκίας, κατά τη συνταγματική επιταγή.

Με δεδομένο ότι, όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο Υπόμνημα που σας κατατέθηκε, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνει το Παράρτημα που το συνοδεύει, οδηγούν στο συμπέρασμα πως, όσα θέματα αφορούν την Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, δεν αντιμετωπίζονται μέσω σταθερού νομικού πλαισίου, αλλά κατά περίπτωση και με τη μορφή Υπουργικών Εγκυκλίων ή Αποφάσεων, με αποτέλεσμα την καλλιέργεια σύγχυσης, την πρόκληση αντιφάσεων, ακόμη και την αξιοποίηση του νομικού κενού και των ασαφειών, από καθηρημένους ή και αχειροτόνητους ρασοφόρους, που υποδύονται τους λειτουργούς της εν λόγω Εκκλησίας,
  
Ερωτάστε κύριε Υπουργέ :       

1ον) Θέσατε υπόψη του κ. Πρωθυπουργού, και κατ΄ επέκταση του Υπουργικού Συμβουλίου, το αίτημα της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, για κατάργηση της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, με αριθμό 45/1951, δια της οποίας, η εν λόγω Εκκλησία, υπογραμμίζει ότι ουσιαστικά κηρύχτηκε υπό διωγμό, από πλευράς Πολιτείας; Και ποια είναι η θέση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επί του συγκεκριμένου ζητήματος;

2ον) Προτίθεστε ή όχι, να εκδώσετε την εγκύκλιο που αιτήθηκε η Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ό,τι αφορά στα δικαιώματά της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα, για κάθε γνωστή θρησκεία;

3ον) Σκοπεύετε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία, για τη συνολική αντιμετώπιση όσων ζητημάτων αναδεικνύει στην απόφαση – γνωμάτευσή της, από 10/6/2004, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.), αλλά και όσων αναδεικνύει καθημερινά, η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική της Διοίκησης, επί θεμάτων θρησκευτικής ελευθερίας;4ον) Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, σε πολλά Ληξιαρχεία Δήμων της Χώρας, ασκούνται νομικές πιέσεις, για τη δήλωση – εγγραφή, προδήλως «εικονικών γάμων», κατά κανόνα μεταξύ ενός ημεδαπού και ενός αλλοδαπού ατόμου, οι οποίοι τελούνται, ή φέρεται πως τελούνται, από ρασοφόρους που ισχυρίζονται ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία άλλων «Ιερών Συνόδων Γ.Ο.Χ. της Ελλάδος ή της Διασποράς»;


5ον) Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί, ή σκοπεύετε να προβείτε, προς τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου: 1) να κηρυχθούν άκυρες, όσες δηλώσεις – εγγραφές τέτοιων «γάμων» έχουν γίνει δεκτές από τα κατά τόπους Ληξιαρχεία, και 2) να αποτραπεί, στο μέλλον, η συγκεκριμένη αντιποίηση, δια της οποίας πλήθος αλλοδαπών, κατά κανόνα παράνομων μεταναστών, επιχειρεί να κάνει χρήση όσων ευεργετημάτων δικαιούνται οι συνάπτοντες γάμο με ημεδαπούς;        
                              
Αθήνα   30/ 11 /2012   

Αριθμ.Πρωτοκ.Βουλής / 4548/ 30.11.12
                                                  
                                                                         ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

                                                                              ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                 
                                                                                                   ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ