Τελευταία νέα

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα: « Χρηματοδότηση των ΑμεΑ παιδικής και εφηβικής ηλικίας»

                                                      ΕΡΩΤΗΣΗ

 ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΟ   ΥΓΕΙΑΣ
                ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα:      « Χρηματοδότηση των ΑμεΑ παιδικής και εφηβικής ηλικίας»                
Κύριοι Υπουργοί,
Επανακαταθέτουμε την ερώτηση με αριθ.Πρωτ.Κοινοβ.Ελέγχου /11380/4-6-2013, λόγω μη τήρησης των προθεσμιών απάντησης όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό της Βουλής.
ΕΡ.11380/4-6-2013.
Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ κατεξοχήν παιδικής και εφηβικής ηλικίας, λόγω παραλείψεων της Πολιτείας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και της στοιχειώδους ανθρωπιστικής αλληλεγγύης.
Τα παιδιά με διαταραχές αυτισμού και νοητικής υστέρησης είναι εγκλωβισμένα σε ένα χάος ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Οικονομικών (δια του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους) και των κατά τόπους Περιφερειών, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κατά παρέκκλιση κάθε νομιμότητας συντομότερη δυνατή κατάργηση του Συνταγματικά κατοχυρωμένου Κοινωνικού Κράτους. Ο συσχετισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των προηγούμενων φορέων όφειλε να είναι λειτουργικός στο έπακρο.
Γνωρίζοντας απ’ τη μια, ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβάλλει μια σειρά προτεραιοτήτων, οι οποίες οφείλουν να γίνονται σεβαστές κατά την υλοποίηση των Κρατικών πολιτικών μέσω αντίστοιχων προβλέψεων του προϋπολογισμού και απ’ την άλλη πως υλοποιείται η από 15-6-2012 σχετική έκκληση του ΟΗΕ προς τη χώρα μας.
Η τρέχουσα κατανομή των κονδυλίων του Κεντρικού Προϋπολογισμού δεν εξασφαλίζει την  κατ’ απόλυτη προτεραιότητα υπό ορθές προϋποθέσεις πρόσβαση όλων των ΑμεΑ μαθητών στο Ειδικό Σχολικό περιβάλλον, ούτε εξασφαλίζει την κατά απόλυτη προτεραιότητα επαρκή στελέχωση των Ειδικών Σχολείων με Ειδικούς Εκπαιδευτές και Ειδικό Επιστημονικό και Υποστηρικτικό προσωπικό, προκειμένου της πρόκλησης συνθηκών ισότιμης ένταξης στο κοινωνικό σύνολο των ΑμεΑ μαθητών, επιδίωξη της αυτοεξυπηρέτησής τους και κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό αξιοποίηση των ωφελημάτων τους από το Ειδικό Σχολείο.
Οι ΜΚΟ περί το χώρο της Ψυχικής Υγείας χαρακτηρίζονται από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας ως μνεία κακοδιαχείρισης και σπατάλης του Δημοσίου χρήματος, λαμβανομένης υπόψη και της εξάρτησης για την παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από συγχρηματοδοτήσεις της ΕΕ, για ποιο λόγο λοιπόν δεν  λαμβάνουν μέτρα τα άνω αρμόδια Υπουργεία για την αποκατάσταση και τη σωστή διαχείριση;

Ερωτάστε :
1. H αρμόδια πολιτική ηγεσία προτίθεται να συνεχίσει να αγνοεί τις σχετικές υποχρεώσεις της στους μαθητές ΑμεΑ;
2.  Ποιες οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές δράσης της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης τη στιγμή που διαπιστώνεται ότι το χαμηλόβαθμο επιστημονικό προσωπικό πολλών ΜΚΟ εργάζεται απλήρωτο επί μήνες με επικείμενη de facto παύση λειτουργίας των εν λόγω δομών;
3.  Για ποιο λόγο τα συναρμόδια Υπουργεία δεν προβαίνουν στην υποκατάστασή τους από μια Ανεξάρτητη Αρχή με ρόλο κεντρικού επόπτη-διαχειριστή των θεμάτων των ΑμεΑ έτσι ώστε να επωφεληθεί το δημόσιο από θεαματικά έσοδα;  
4. Ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ φορέων και Υπουργείων, γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρη δημοσιονομική πολιτική στα θέματα που αφορούν τα παιδιά ΑμεΑ;
5. Έως πότε το πεδίο εποπτείας και ελέγχου των προϋπολογισμών των ΜΚΟ θα παραμένει θολό έως δραματικά ανύπαρκτο χωρίς ουσιαστικά λειτουργικό αρμόδιο όργανο  που θα λαμβάνει άμεσα αποφάσεις σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα όπως τα παιδιά – μαθητές ΑμεΑ; Αθήνα         26-8-2013
Αρ.πρωτ.881                                                 
                                                                              ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  


                                                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
                                                                                    ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου