Τελευταία νέα

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα :« Έλλειψη πολιτικής στην προώθηση της εγχώριας παραγωγής φαρμάκου»

                      
                                                          ΕΡΩΤΗΣΗ

                                    ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΟ      ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα  :« Έλλειψη πολιτικής στην προώθηση της εγχώριας παραγωγής φαρμάκου»    

Κύριε Υπουργέ,
Επανακαταθέτουμε την ερώτηση με αριθ.Πρωτ.Κοινοβ.Ελέγχου /10647/16-5-2013, λόγω μη τήρησης των προθεσμιών απάντησης όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό της Βουλής.

ΕΡ.10647/16-5-2013
Κύριε Υπουργέ,
Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία συνιστά έναν από τους τομείς της οικονομίας στους οποίους εντοπίζονται στρατηγικά πλεονεκτήματα.
Από μελέτη του ΙΟΒΕ η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται στα 2,8 δις. ευρώ, υπολογίζεται ότι για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων τα οποία παράγονται  στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ.
Η ελληνική αγορά γενοσήμων φαρμάκων θα μπορούσε να αναδειχθεί σε μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αν υπήρχε ξεκάθαρο πλαίσιο κινήτρων για τη χρήση τους. Είναι παράλογο η χώρα να εμφανίζει αφενός αρνητικό ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών  στα φάρμακα που φτάνει τα 3 δις ετησίως και  την ίδια στιγμή οι τρέχουσες πολιτικές για το φάρμακο να στραγγαλίζουν τον εγχώριο παραγωγικό ιστό.
Η ανάπτυξη των γενοσήμων αποτελεί για τα κράτη βασικό στοιχείο στη χάραξη στρατηγικής υγείας, καθώς με την εξοικονόμηση που προάγουν, συμβάλλουν καίρια στην απελευθέρωση πόρων για επενδύσεις σε νέες καινοτόμες θεραπείες προς όφελος της μακροζωΐας. Τα γενόσημα φάρμακα σε συνδυασμό με τα πρωτότυπα αποτελούν δυο απόλυτα συμπληρωματικές κατηγορίες γιατί τα μεν γενόσημα μειώνουν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο τις δαπάνες για φάρμακα ενώ τα πρωτότυπα και τα νέα σκευάσματα μειώνουν δραστικά τις συνολικότερες δαπάνες υγείας όπως τις νοσοκομειακές που έχουν πολλαπλή επιβάρυνση στα Συστήματα Υγείας.
Με αυτό τον τρόπο δεν θίγονται οι θέσεις εργασίας των ανθρώπων που είδη ασχολούνται με το φάρμακο και δημιουργούνται και καινούργιες θέσεις εργασίας.
Τα γενόσημα καλύπτουν μόλις το 15% της αγοράς φαρμάκων στην Ελλάδα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες χώρες αγγίζει το 70%.
Δίνοντας κίνητρα στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, αυξάνοντας την παραγωγή γενοσήμων με στόχο πρωτίστως απ’ τη μια την εγχώρια κάλυψη, από ασφαλή και αξιόπιστα σκευάσματα που η εισαγωγή τους δεν γίνεται με μοναδικό κριτήριο από χώρες χαμηλού κόστους ενώ η ποιότητά τους είναι αμφίβολη, και από την άλλη το μεγάλο στοίχημα,  η αύξηση των εξαγωγών.
Ερωτάστε :
1. Υπάρχει  πολιτική για την ανάπτυξη των γενοσήμων φαρμάκων; Γιατί έχουμε απενεργοποιημένο ένα τόσο ισχυρό όπλο για την οικονομία μας;
2. Μήπως πρέπει να υπάρξει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αναπτυξιακών κινήτρων για την εγχώρια παραγωγή;
3. Γιατί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επιμένει στη μείωση των τιμών, της μη πληρωμής του κουρέματος των rebates και του clawback και μόνο;
4. Γιατί από το Δεκέμβριο του 2010 εξακολουθεί να υπάρχει «εμπάργκο» νέων φαρμάκων, πρωτοτύπων και γενοσήμων χωρίς να διαφαίνεται για πόσο ακόμα οι έλληνες ασθενείς θα στερούνται καινοτόμων θεραπειών και για ποιο λόγο επιβαρύνεται οικονομικά το δημόσιο από τη μη κυκλοφορία γενοσήμων;
 Αθήνα  26-8-2013
αρ.πρωτ. 883                                                 
                                                                         ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  


                                                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
                                                                                    ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου