Τελευταία νέα

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα : «Μεθοδεύεται σκόπιμη «φίμωση» των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ ».

ΕΡΩΤΗΣΗ


ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
               ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                       


   Θέμα : «Μεθοδεύεται  σκόπιμη «φίμωση» των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ ».

Κύριοι Υπουργοί,
με έκπληξη πληροφορείται η κοινή γνώμη από δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, το γεγονός της υποχρεωτικής υπογραφής δήλωσης από τους υπαλλήλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ, στην οποία εμπεριέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν στοιχεία της υπηρεσίας ενώπιον των δικαστικών αρχών!
Οι υπάλληλοι διαμαρτύρονται διότι θεωρούν ότι όχι μόνο δεν είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν το έγγραφο, αλλά ότι αυτό είναι παράνομο. Οι λοιποί όροι καλύπτονται από την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων του δημοσίου.
Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση έχει διανεμηθεί σε όλο το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, με διαταγή να το υπογράψει. Περιέχουν δήθεν διατάξεις για την προστασία του στατιστικού απορρήτου.
Συγκεκριμένα,  στην παράγραφο 7 (σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9) ζητείται μεταξύ άλλων να υπογράψει το προσωπικό ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα απόρρητα η/και εμπιστευτικά στοιχεία “σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστικών ή άλλων διοικητικών αρχών.
Ερωτάστε  κύριοι Υπουργοί :
Ποια είναι η θέση σας στο γεγονός αυτό, τη στιγμή που  είναι πασιφανές ότι στόχος της διοίκησης και ειδικότερα του προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ,  δεν είναι η προστασία του απορρήτου, πράγμα για το οποίο δεν έχει κανείς αντίρρηση αλλά η προσωπική του προστασία, εν όψει των εκκρεμοτήτων  του στη δικαιοσύνη , ώστε να φιμωθούν  «νομότυπα» οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ που είναι μάρτυρες κατηγορίας και θα καταθέσουν στη δίκη που είναι κατηγορούμενος για όσα συνέβησαν στο έλλειμμα 2009 ;

Συνημμένο (1) : Aντίγραφο της δήλωσης τήρησης απορρήτου
Aθήνα    29/5/2013    
Αριθ.Πρωτοκ. Τμ.Κοινοβ.Ελέγχου Βουλής  :  11.110                       
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

      ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                  
                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ