Τελευταία νέα

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ:ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΗ

      ΠΡΟΣ:ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

      Θέμα : «Επιβεβλημένη η παραμονή του Τμήματος Ιχθυοκομίας –Αλιείας στο ΤΕΙ Ηπείρου »

Κύριε Υπουργέ,
όπως ίσως δεν είναι γνωστά στους συντάκτες του σχεδίου «Αθηνά» για την Ανώτατη Παιδεία στη χώρα μας, στην Ήπειρο παράγεται το 80% των ψαριών του γλυκού νερού, το 90% του γόνου και πλέον του 35% των θαλασσινών ψαριών. Η Ήπειρος συνδυάζει γλυκά νερά λίμνες, ποταμούς, τις μεγαλύτερες και παραγωγικότερες λιμνοθάλασσες και παράκτια αλιευτική δραστηριότητα. Οι υδατοκαλλιέργειες  αποτελούν την πιο δυναμική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα στην περιοχή,  αλλά  και στη χώρα μας τα ψάρια που παράγονται κατέχουν τη πρώτη θέση στις εξαγωγές και από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, διακινούνται μεγάλες ποσότητες ψαριών προς το εξωτερικό.
Το υπάρχον Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας στη Ηγουμενίτσα, διαθέτει σύγχρονη υποδομή, ιδανικές συνθήκες για πρακτικές ασκήσεις πεδίου (βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα) και έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς κριτές με άριστα. Συμμετέχει ενεργά σε δυο Μεταπτυχιακά Τμήματα και οι απόφοιτοι του Τμήματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% εργάζεται στο αντικείμενο που σπούδασαν.
Μια Σχολή, που διαθέτει σύγχρονες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις, σύγχρονα εργαστήρια, άμεση δυνατότητα φοιτητικής μέριμνας, άμεση σύνδεση με πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  και γειτονικές χώρες, αξιόλογο παραγόμενο επιστημονικό έργο, προσφέρει δε άμεση σύνδεση με την παραγωγή, άμεση σύνδεση με λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποταμούς.
     Ερωτάστε :
   - Γιατί δεν εισακούγονται οι εισηγήσεις της εκπαιδευτικής και φοιτητικής κοινότητας και
     των τοπικών Αρχών, που σας κοινοποιήθηκαν και οι οποίες ανέφεραν:
 α) Να λειτουργήσουν δυο Τμήματα, ένα στην Ηγουμενίτσα και ένα στο Μεσολόγγι, στο βαθμό που
      σύμφωνα με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» προτείνονται, έξι Τμήματα Φυτικής παραγωγής, τρία Ζωικής
      παραγωγής, έξι Τμήματα Περιβάλλοντος και  τριάντα Τμήματα θετικών επιστημών
      (μαθηματικά κλπ) ;
 β)  Γιατί δεν προχωρά το υπουργείο σε συγχώνευση του αντίστοιχου Τμήματος των Μουδανιών στο
      Τμήμα της Ηγουμενίτσας, επιλογή πολύ πιο βολική και για τους  φοιτητές και τους ιδάσκοντες,
      ή εναλλακτικά, να γίνει Διοικητική συγχώνευση με το Τμήμα Ζωικής παραγωγής του ΤΕΙ
      Ηπείρου και παραμονή της κατεύθυνσης των υδατοκαλλιεργειών στην Ηγουμενίτσα,
      προσθέτοντας και μια νέα κατεύθυνση, τα προβλήματα υγείας  των υδρόβιων οργανισμών;
  γ) Γιατί δεν προβαίνετε σε  αλλαγή του επιστημονικού πεδίου στο μηχανογραφικό, με ένταξη
      του τμήματος στο 3ο και 4ο επιστημονικό πεδίο και αλλαγή του ονόματος ;
Αθήνα 30/5/2013
Αριθ.Πρωτοκ. Τμ.Κοινοβ.Ελέγχου Βουλής  : 11201                                                                    
                                                                                                 ΟΙ  ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
                                                                                                              ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                                                   
                                                                                                              ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ