Τελευταία νέα

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ και Α.Κ.Ε Θέμα : « Ποινικοποίηση Διοικητικών διαδικασιών ανάθεσης έργων»

ΕΡΩΤΗΣΗ και Α.Κ.Ε


ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
               ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα : « Ποινικοποίηση Διοικητικών διαδικασιών ανάθεσης έργων»


Κύριοι Υπουργοί,
η κρίση στην οικονομία μας σε συνδυασμό με τα επώδυνα μέτρα και τα φαινόμενα διαφθοράς δημιουργεί την εύλογη υποχρέωση της δικαστικής διερεύνησης και την απόδοση τυχόν ευθυνών για ενδεχόμενες ζημίες στη κρατική περιουσία. Παράλληλα, κρατάμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης που με πρόσφατη δήλωση, έκανε λόγο για δικαστικό ακτιβισμό.
Υπάρχει ο κίνδυνος στα πλαίσια της περιρρέουσας ατμοσφαίρας και υπό τις συνθήκες που ο ίδιος ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιγράφει, υποθέσεις δημοσίων έργων είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είτε του κεντρικού κράτους να οδηγούνται σε ποινικές διαδρομές χωρίς ουσιαστικό λόγο και χωρίς έννομη αιτιολογία υπό το βάρος της πίεσης της δημοσιότητας και της γενικής απαξίωσης του πολιτικού συστήματος από τους πολίτες.
Η συζήτηση που γίνεται τελευταία και η προσπάθεια της ποινικοποίησης διοικητικών διαδικασιών ανάθεσης έργων , μέσα σε αυτές και των πρόχειρων διαγωνισμών, με επιλεκτικές αναφορές, και όχι , σε βάθος έρευνα, στο σύνολο τους δημιουργεί υποψίες, δεδομένου  ότι πολλές φορές ακούμε για ασκηθείσες ή υπό άσκηση διώξεις από τα Μ.Μ.Ε χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί τίποτα το σχετικό στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
Μπορεί  π.χ μια πάγια τακτική του δημοσίου για την ταχεία εξέλιξη των έργων μέσω πρόχειρων διαγωνισμών ,τα οποία ανατίθενται στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος και με όλες τις δικλίδες ασφαλείας, να μετατρέπεται σήμερα υπό την πίεση διώξεων, σε αντικείμενο  πολιτικών ή άλλων εκβιασμών καθιστώντας δέσμιους το σύνολο των ανθρώπων που άσκησαν εξουσία στη χώρα μας τα τελευταία 20-25 χρόνια;
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ερωτάστε και αιτούμεθα κύριοι κύριε Υπουργοί:

1) Για τη στατιστική μας ενημέρωση σχετικά με το ύψος των διαγωνισμών που έχουν εκτελεστεί
    από το Δημόσιο τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια σε  αναλογία πρόχειρων και τακτικών
    διεθνών στο σύνολο των πόρων προς διάθεση, ανά έτος.
2) Ποιος ο επιμερισμός αυτών των διαγωνισμών ανά δημόσιο φορέα ( Υπουργείο, Τοπική
    Αυτοδιοίκηση, εταιρία δημοσίου ενδιαφέροντος, πρώην Νομαρχίες, Περιφέρειες κλπ) ;
3) Ποιος ο επιμερισμός αυτών των διαγωνισμών ανά ανάδοχο ;

4)   Την ενημέρωση μας πόσοι από τους πρόχειρους κατέστησαν ατελέσφοροι  στο σύνολο των
       δημοπρατημένων και πόσοι από τους ανοικτούς διεθνείς κηρύχτηκαν άγονοι ;

 5)   την ενημέρωση μας για τυχόν μελέτες καταλληλότητας εφαρμογής των διαφορών τύπων των
       Διαγωνισμών,

  6)  την ενημέρωση μας με αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία αν ο μεγαλύτερος ρυθμός απώλειας
       κοινοτικών πόρων από μη απορρόφηση τους εμφανίζεται στα έργα που θα δημοπρατούνταν με
       ανοικτούς διαγωνισμούς ή με πρόχειρους διαγωνισμούς,

  7) Πως αποτιμάται η κοινωνική συνεισφορά των διαγωνισμών (πρόχειρων και ανοικτών) όσο
      αφορά την αποτελεσματικότητά τους και την ταχύτητα εκτέλεσής τους ;


  Αθήνα 17/5/2013      
Αριθ.Πρωτοκ. Τμ.Κοινοβ.Ελέγχου Βουλής  :  1076/10727    
                                   
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ


     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                  

                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ