Τελευταία νέα

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα : «Καταγγελίες για καταστρατήγηση όρων επιχορήγησης από επαρχιακές εταιρείες»


ΕΡΩΤΗΣΗ


        ΠΡΟΣ :   ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
                        ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ


Θέμα : «Καταγγελίες για καταστρατήγηση όρων επιχορήγησης από επαρχιακές εταιρείες»

Κύριε Υπουργέ,
καταγγελίες στον Τύπο και στα αρμόδια θεσμικά όργανα αναφέρουν ότι, επιχειρήσεις της επαρχίας κυρίως, ενταγμένες σε προγράμματα επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου αλλά και σε ΕΣΠΑ, καταστρατηγούν τους όρους χορήγησης της επιδότησής τους αλλάζοντας αυθαίρετα αντικείμενο εμπορικής ή άλλης δραστηριότητάς τους, πράγμα που τις καθιστά υπόχρεες επιστροφής των κρατικών επιδοτήσεων και απένταξής τους από τα προγράμματα αυτά, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως καταγγέλλεται, και έχει αναφερθεί στην Υπηρεσία ειδικών ελέγχων, το Σ.Δ.Ο.Ε, την Γενική διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου σας κ.ά.
Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ήπειρο, αντί του δηλωμένου αντικειμένου για το οποίο επιχορηγήθηκε, ασκεί άλλου είδους εμπορική δραστηριότητα χωρίς αυτό να έχει δηλωθεί αρμοδίως και το οποίο ασφαλώς ενέχει συνέπειες και επιστροφή κρατικών πόρων.
Ερωτάστε :
1.  Mε ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και υπηρεσίες ανά την χώρα ελέγχεται η τήρηση των
     όρων με τους οποίους επιδοτούνται οι επιχειρήσεις;
2.  Σε ότι αφορά καταγγελίες που είναι σε γνώση του Υπουργείου σας, ποιες ενέργειες γίνονται
     προς την κατεύθυνση αυστηρών ελέγχων και επιβολής μέτρων όπως αυτά ορίζονται από την
     νομοθεσία;
3. Πόσες περιπτώσεις παράβασης των όρων επιχορήγησης έχουν επισημάνει τα ελεγκτικά σας
    όργανα και ποιες οι επιβληθείσες κυρώσεις ;

Αθήνα 2/4/2013
Αρ. πρωτ. 9100                                                                      
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                  
                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ