Τελευταία νέα

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα : « Πιστοποίηση γλωσσομάθειας »


        ΕΡΩΤΗΣΗ

    ΠΡΟΣ :        ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
                           ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

    Θέμα  :                       « Πιστοποίηση γλωσσομάθειας »                            

Κύριοι Υπουργοί,

Πλήρη και αδικαιολόγητη είναι η αδιαφορία των αρμοδίων υπηρεσιών στο θέμα της πιστοποίησης γλωσσομάθειας,  εξ’ αιτίας του ελλιπούς και ασαφούς παρόντος θεσμικού πλαισίου το οποίο επιτρέπει την ανεξέλεγκτη και άκρως κερδοσκοπική δραστηριότητα ποικίλων πιστοποιούντων φορέων και την αποδοχή των πιστοποιητικών τους ακόμη και όταν οι διαπιστεύουσες, τους φορείς αυτούς, ξένες αρχές δηλώνουν ότι η διαπίστευση ισχύει για τις διεξαγόμενες εξετάσεις στην ξένη χώρα και ουδεμία ευθύνη φέρουν για τον τρόπο διεξαγωγής τους στην Ελλάδα.
Η τόσο απαραίτητη αξιοκρατική στελέχωση του δημόσιου τομέα  γίνεται με μοριοδότηση της γλωσσομάθειας, με πιστοποιητικά πολλαπλών διαφορετικών στόχων και κρίσεων, χωρίς καθορισμό από το ελληνικό δημόσιο των ικανοτήτων που επιθυμεί να έχουν οι προσλαμβανόμενοι.
Παγιδεύει με αυτό τον τρόπο και το δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα που ασφαλώς ενδιαφέρεται για ουσιαστικές γνώσεις που θα πρέπει να πιστοποιούνται με ελεγχόμενες από το κράτος διαδικασίες αξιολόγησης.
Επιτρέπεται η εκμετάλλευση των υποψηφίων οι οποίοι ασφαλώς επιθυμούν ένα τυπικό τίτλο, παρέχοντας τη δυνατότητα τόσο στους προσφέροντες τη γνώση όσο και στους πιστοποιούντες αυτή να προσφέρουν, με τη σφραγίδα αποδοχής από το ελληνικό κράτος, υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας και αμφιβόλου αξίας.
Ερωτάστε : Αθήνα                                                                      
 Αρ. πρωτ.                                                                 ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
    
                                                                                   ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  
                                                                                   ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ