Τελευταία νέα

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Β΄ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ                                                                                    Αρ.Πρωτ.3814
Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
                                                    ΠΡΟΣ :  ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: «Η σχεδιαζόμενη τροποποίηση του Ν.710/1977 για τον κλάδο των Ξεναγών»
Kυρία Υπουργέ,
απόρροια εμπεριστατωμένων πληροφοριών, συνιστά η πρωτοβουλία νομοθετικής τροποποίησης ( με προσχέδιο νόμου) του Ν.710/1977 «περί Ξεναγών», χωρίς την ταυτόχρονη στοιχειώδη ενημέρωση και επικοινωνία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών, περιφρονώντας τόσο την αρχή της διαφάνειας, όσο και τους κανόνες καλής νομοθέτησης (Ν.4048/2012).
Η προβληματική εξέλιξη για τον κλάδο, συνίσταται στο γεγονός ότι το φερόμενο προσχέδιο νόμου απονέμει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού σε αρχαιολόγους και ιστορικούς, με μόνη προϋπόθεση την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου λίγων εβδομάδων. Δικαιώματα, που μεριμνάτε να απονέμονται όχι μόνον σε πτυχιούχους ελληνικών ΑΕΙ, αλλά και σε εκείνους ομοταγών ΑΕΙ τρίτων χωρών ανά τον κόσμο, τα δε σχετικά σεμινάρια φέρεται να διοργανώνονται «αορίστως» από το Υπουργείο Τουρισμού και όχι από τις αρμόδιες σχολές ξεναγών του Κράτους.
 Με την πρόταση αυτή, απαξιώνεται πλήρως η τριετούς διάρκειας εκπαίδευση των ξεναγών και η υψηλή φήμη της στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλώντας την ίδια τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Εξίσου κρίσιμο στοιχείο που προωθεί η πρωτοβουλία του Υπουργείο σας για την εξέλιξη του κλάδου, είναι η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πτυχιούχους χωρών όπως η ΠΓΔΜ, η Τουρκία κ.α. Στοιχείο που προσκρούει στην αναγνώριση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πως η ειδική νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος και της εκπαίδευσης των ξεναγών εξυπηρετεί ειδικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (αποφάσεις ΔΕΚ της 26.02.1991, C-154/89, C-180/89, C-189/89).
Παράλληλα, το προσχέδιο νόμου εμφανίζει προβλήματα συμβατότητας με υπερκείμενες του νόμου προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Ειδικότερα, αντίκειται στο πλαίσιο της τυποποίησης του επαγγέλματος ΕΝ 13809 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) αναφορικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης, ενώ καταστρατηγεί και την οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Π.Δ. 38/2010). Δηλαδή, η αρχή του «ιδίου επαγγέλματος» (αρ.4, παρ.1) που επιτάσσει κάθε επάγγελμα να ασκείται από επαγγελματίες του ίδιου κλάδου με συναφή εκπαίδευση, όπως και το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (αρ.2, παρ.1) που εφαρμόζεται μόνον σε υπηκόους της Ένωσης με εκπαίδευση σε κράτος μέλος της.           Βάσει των παραπάνω, ερωτάστε κυρία Υπουργέ :  
1.      Έχετε σκοπό να προωθήσετε την τελική ρύθμιση του επαγγέλματος των ξεναγών με τους όρους που εξηγούνται παραπάνω;
2.      Θεωρείτε ορθή την επί της ουσίας βάπτιση ,«εν μία νυκτί», ως ξεναγών, επαγγελματιών άλλων κλάδων και άλλης εκπαίδευσης; Είναι δυνατόν, ένα σεμινάριο λίγων εβδομάδων να υποκαταστήσει μια ειδικού τύπου εκπαίδευση, αλλά και πρακτική άσκηση;
3.      Σε ποια νομική βάση εδράζονται τα επιχειρήματά σας για την πρωτοβουλία που αναλάβατε, όταν αυτή προσκρούει και αντίκειται σε σειρά κανονισμών του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου;
4.      Μήπως εν τέλει, η μέριμνα του Υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου των ξεναγών περνά μέσα από μία διαδικασία κατάργησής του;

Αθήνα    8 /11 / 2012                                                                         
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                 
                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ