Τελευταία νέα

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Β΄ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.3811                                             
Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ       ΠΡΟΣ :  YΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ

Θέμα  : « Σε αντίθεση με την οικονομική συγκυρία της χώρας, η σπάταλη ενοικίαση  κτιρίων
                 από την Δ.Ε.Η για εξυπηρέτηση των υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε »

Κύριε  Υπουργέ,
σχετικά  με τις  απαντήσεις σας :1) Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/112/21314-29/10/2012 και 2)Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/101/19182-27/9/2012 στις αντίστοιχες  ερωτήσεις μας  κοινοβουλευτικού ελέγχου  και Α.Κ.Ε με  αριθ.2592/5-10-12  και  1303/5-9-12, εύλογα είναι  τα  ερωτήματα που προκύπτουν  από  την ανάγνωσή τους, καθώς  και των συνημμένων ζητηθέντων συμφωνητικών κλπ εγγράφων.
Συγκεκριμένα, για τα εκμισθωθέντα από την Δ.Ε.Η  Α.Ε  κτίρια, προς εξυπηρέτηση των  αναγκών  της  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε , προκύπτει  ότι σε  10.600τ.μ μικτών χώρων, εκ των οποίων 8.859τ.μ για χρήση  γραφειακών χώρων  υπαλλήλων διοίκησης κλπ, το  κόστος εγκατάστασης  μόνο  για ενοίκια ,ανέρχεται σε ποσό άνω  των  110.000 ευρώ μηνιαίως (!!)  για έξη έως και δώδεκα και πλέον έτη για το καθ’ ένα.
Παράλληλα, η εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων, των Η/Μ εγκαταστάσεων  και  εξωραϊσμού των τριών κτιρίων , που  θα βαρύνουν την μισθώτρια εταιρεία , αφ’ ενός για το κτίριο επί της Λεωφ.Συγγρού 98 -100 ,εμβαδού 3057,03 τ.μ, δεν  αναγράφονται στοιχεία εκτιμώμενου κόστους εργασιών ,που  θα βαρύνουν τις εταιρείες  Δ.Ε.Η και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  Α.Ε, για δε το  κτίριο επί των  οδών  Καλιρρόης 5-Περραιβού και  Κοκκίνη, συνολικού εμβαδού 4275 τ.μ, αναφέρεται ότι  τα έργα διαμερισματοποίησης των χώρων, η μετατροπή των Η/Μ εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση όλων των θέσεων εργασίας με υποδομή ισχυρών και ασθενών ρευμάτων ( κατ’ εξοχήν αντικείμενο που θα  μπορούσαν να αναλάβουν  οι τεχνικές υπηρεσίες της  ΔΕΗ για εξοικονόμηση  πόρων), όπως προκύπτει από το υπογραφέν συμφωνητικό, τις εργασίες αυτές  αναλαμβάνει να  εκτελέσει  η εκμισθώτρια εταιρεία έναντι 250.000 ευρώ σύν ΦΠΑ (!), γεγονός που απαιτεί περαιτέρω εξηγήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ για την ανάθεση αυτή και το υψηλότατο κόστος της, με δεδομένες τις τρέχουσες τιμές σχετικών εργολαβιών τούτη την δύσκολη εποχή που υπάρχει πληθώρα ευκαιριών στον κατασκευαστικό κλάδο και μεγάλη προσφορά σε λογικές τιμές.
Για δε τους υπόγειους χώρους στάθμευσης, αποθηκών κλπ  του κτιρίου Καλλιρόης 5 και Περραιβού , στην απάντησή σας αναφέρονται 120  θέσεις στάθμευσης οχημάτων και λοιπές χρήσεις μηνιαίας


  


συνυπολογιζόμενης μισθωτικής αξίας 7.360 ευρώ στο συνολικό ενοίκιο των 38.000 ευρώ, ενώ το  σχετικό συμφωνητικό αναφέρεται σε 28 θέσεις στάθμευσης (!) στο Β’ υπόγειο, γεγονός για το οποίο επίσης απαιτούνται περαιτέρω εξηγήσεις από την μισθώτρια ΔΕΗ Α.Ε.
  Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ :

  1. Είναι σε γνώση σας τα πολύ υψηλά κόστη που περιγράφονται παραπάνω, τα οποία
θα βαρύνουν τους ήδη εξασθενημένους- οικονομικά καταναλωτές της Δ.Ε.Η Α.Ε, με τις αυξήσεις των τιμολογίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που συνεχώς επιβάλλονται με διάφορους τρόπους; Εάν ναι, ποια είναι η θέση του Υπουργείου ως προς την σπάταλη αυτή διαχείριση, όπως η μίσθωση κλπ των τριών αυτών κτιρίων;

  1. Τι απαντά η Δ.Ε.Η  Α.Ε  για το ύψος της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την ανακαίνιση κλπ εργασίες που αναφέρει το άρθρο 2  του συμφωνητικού μίσθωσης του κτιρίου της Λ. Συγγρού 98-100; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αυτών; Θα έχουν ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2014 ;

  1. Θεωρείται λογικό να πληρώνει η Δ.Ε.Η (ΔΕΔΔΗΕ) 7.360 ευρώ μηνιαίως για 28 θέσεις στάθμευσης και 800 τ.μ λοιπές χρήσεις ( αποθήκες κλπ);

  1. Ποιος ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που θα στεγασθούν στα τρία αυτά κτίρια,
την στιγμή που το οργανόγραμμα της εταιρείας , στην Αθήνα, περιλαμβάνει πλην των γραφείων  της διοίκησης οκτώ διευθύνσεις και το κλιμάκιο Πληροφορικής ;

  1. Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Ν.4081/2012 άρθρο 2δ, που ορίζουν μείωση των
μισθωμάτων άνω των 3.000 ευρώ κατά 25%; Αναπροσαρμόστηκαν τα σχετικά συμφωνητικά μίσθωσης;

6.     Ενδιαφέρθηκε η Δ.Ε.Η ΑΕ να αναζητήσει ένα από τα χιλιάδες αδιάθετα δημόσια κτίρια ή και ένα από τα αναξιοποίητα Ολυμπιακά ακίνητα και να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ  σε 12.000 τ.μ δημόσιο ακίνητο, πριν προβεί στον διαγωνισμό για τις μισθώσεις  αυτές ;

Αθήνα   8 /11/ 2012                                                               
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                  
                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ