Τελευταία νέα

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Ερώτηση με Θέμα :« Ανάγκη ελαστικοποίησης του Ν.4009/2011 λόγω των ειδικών συνθηκών και δυσχερειών διαβίωσης των ελληνικών οικογενειών ».


                            ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

          Θέμα :« Ανάγκη ελαστικοποίησης του Ν.4009/2011 λόγω των ειδικών συνθηκών και
                        δυσχερειών διαβίωσης των ελληνικών οικογενειών  ».

Κύριε Υπουργέ,
βασικός παράγοντας της άρτιας λειτουργίας των Ιδρυμάτων είναι οι ενεργοί φοιτητές. Αλλά και
τα Τμήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
Όπως  πρόσφατα δήλωσε ο προκάτοχός σας υπουργός Παιδείας, τα ιδρύματα τα οποία έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαγραφή ή μη των φοιτητών, μπορούν στον οργανισμό τους να θεσπίσουν ειδικά κριτήρια στις περιπτώσεις που θεωρούν ότι χρήζουν ειδικά μέριμνα, σε ότι αφορά φοιτητές ΑμεΑ.
 Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το άρθρο 80 παράγραφος 9 του Ν4009/2011 ορίζεται  ότι:
α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον οργανισμό του ιδρύματος.
β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον οργανισμό του ιδρύματος.
γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον οργανισμό του ιδρύματος.
δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.
ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.
 -1-
-2-

Ερωτάστε :

1. Προτίθεσθε να ελαστικοποιήσετε τα κριτήρια με τα οποία θα κρίνονται οι μακροχρόνιοι φοιτητές
    που αντιμετωπίζουν τη διαγραφή τους, δεδομένου ότι τα ελληνικά νοικοκυριά μαστίζονται  την
    τελευταία τετραετία από την οικονομική κρίση που επέφεραν οι μνημονιακές πολιτικές που
    εφαρμόζονται από την συγκυβέρνηση, δεδομένου ότι πολλοί γονείς είναι αντιμέτωποι με
    την ανεργία και την οικονομική χρεωκοπία και σοβαρά προσωπικά προβλήματα υγείας;

2. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΕΙ και ΤΕΙ να εξετάζουν και τις κατά
    περίπτωση δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις
    σπουδές τους και αναλόγως να κρίνουν και να αποφασίζουν;

Ημ. 14-7-2013
Αρ. Πρωτ.1073


                                               
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
   
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                  

                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου