Τελευταία νέα

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Ερώτηση με Θέμα: « Η Εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης »

ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
             ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα:         «  Η Εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης  »
Κύριοι Υπουργοί,
Το έγκλημα της Ελληνικής πολιτείας στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι διαχρονικό, μετράει περισσότερο από μισό αιώνα, όταν η Ελληνική κυβέρνηση (1954) αποφάσισε να παραβιάσει σε βάρος των Ελληνικών συμφερόντων την Συνθήκη της Λωζάννης, αναγνωρίζοντας τουρκική μειονότητα, με ευνοϊκή μάλιστα μεταχείριση των τούρκων μαθητών. Έτσι, η λέξη «Τούρκος» μπήκε στο υπουργείο Παιδείας. Την επόμενη χρονιά η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να ανταποδώσει την ευγενική κίνηση της Ελλάδας, οργανώνοντας μια δίχως προηγούμενο επίθεση κατά των Ελλήνων της Πόλης.
Οι ελληνοτουρκικές συμφωνίες και τα μορφωτικά πρωτόκολλα βασίζονται στην αρχή της αμοιβαιότητας. Όμως η Τουρκία, στο πλαίσιο της μεθοδικής και διαχρονικής στρατηγικής αθέτησης όλων των υποχρεώσεων που ανέλαβε από την Συνθήκη της Λωζάννης απέναντι σε 6 αντισυμβαλλόμενες  χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οδήγησε την Ελληνική παιδεία στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο και Τένεδο, σε πρωτοφανή συρρίκνωση ενώ αρνείται πεισματικά την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης εδώ και 43 χρόνια. Ο Ελληνισμός της Τουρκίας από 120.000 που αριθμούσε μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923 σήμερα έχει περιοριστεί σε λιγότερα από 3.000 άτομα, αντίθετα οι 80.000 μουσουλμάνοι που παρέμειναν στην Ελλάδα έχουν πολλαπλασιασθεί.
Με υπόμνημα που μας απέστειλαν πανεπιστημιακοί  και άλλοι  εκπαιδευτικοί  επιχειρείται προσπάθεια αφύπνισης της ελληνικής πολιτείας, ώστε να πάρει άμεσα εκπαιδευτικά μέτρα που θα ενισχύσουν την ελληνομάθεια των μουσουλμανοπαίδων στη Θράκη μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση, απομακρυσμένων από την επιρροή του τουρκικού Προξενείου.
Σήμερα στους μουσουλμάνους που ζουν στη Θράκη συμπεριλαμβάνονται οι Πομάκοι, οι Αθίγγανοι, οι Τούρκοι, οι Κιρκάσιοι, οι τουρκόφωνοι Σουδανοί, τουρκόφωνοι Ρομά, ορεινοί Τσιτάκηδες, Κιρτζαλήδες και άλλοι, οι οποίοι συνυπάρχουν στη Θράκη ήδη από τους πρώτους αιώνες της οθωμανικής κατάκτησης. Τα παιδιά αυτών των Μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών εκπαιδεύονται στα λεγόμενα «μειονοτικά σχολεία». Το σημερινό καθεστώς λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων σε μεγάλο βαθμό διέπεται ακόμα από τα μορφωτικά πρωτόκολλα που υπεγράφησαν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας το 1951 και το 1968. Τα μειονοτικά σχολεία αποδείχτηκαν στην πράξη ότι είναι σχολεία μειονεκτικά, σχολεία ημιμάθειας. Επίσης λειτούργησαν ρατσιστικά σε βάρος των μουσουλμάνων Ελλήνων μαθητών εφόσον δεν παρέχεται προς αυτούς η ίδια εκπαίδευση που προσφέρεται προς τους υπόλοιπους πολίτες αυτής της χώρας. Όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι οι απόφοιτοι μειονοτικών δημοτικών σχολείων όταν φτάσουν στο Γυμνάσιο αδυνατούν να ενταχθούν στο δημόσιο γυμνάσιο, εφόσον δεν έχουν διδαχθεί στην ελληνική γλώσσα βασικά μαθήματα του κορμού του αναλυτικού προγράμματος.
Τα μειονοτικά σχολεία είναι επιπλέον αντιδημοκρατικά. Δεν μπορεί σε μια δημοκρατική χώρα να υπάρχει παιδεία δύο ταχυτήτων, με διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα για τους πολίτες ανάλογα με το θρήσκευμά τους. Οι μουσουλμάνοι της Θράκης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από το Υπουργείο Παιδείας ως Έλληνες πολίτες, και όχι να μετατρέπονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας με παροχή σε αυτούς αλλόγλωσσης (τουρκικής) εκπαίδευσης.
Που έχει ξανακουστεί παγκοσμίως ένα υπουργείο Παιδείας να αποφασίζει να εξαλείψει την ιστορία, τον πολιτισμό, την γενικότερη κουλτούρα και την γλώσσα μιας πληθυσμιακής ομάδας,εντάσσοντάς την εθνολογικά μέσα σε μια άλλη υποδεέστερη αριθμητικά τοπική ομάδα με κριτήριο αυτής της ανώμαλης συγχώνευσης το θρήσκευμα, που ενώ αποτελεί ευαίσθητο μη δημοσιοποιήσιμο προσωπικό δεδομένο, γίνεται ισοπεδωτικό εθνολογικό κριτήριο.
Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να πάρει άμεσα εκπαιδευτικά μέτρα για την τόσο αναγκαία βελτίωση της εκπαίδευσης των μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια ελληνικά σχολεία. Η επιδίωξη της πολιτείας οφείλει να είναι η ομαλή και αποτελεσματική πορεία όλων των νέων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, με σεβασμό στη θρησκευτική τους ταυτότητα.
Ιστορικά αποδεικνύεται, ότι η Παιδεία αποτελεί μια ιδανική βάση για δημιουργία εθνικών συνειδήσεων, όταν γίνεται εργαλείο σε χέρια ανθρώπων που δεν αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση με σεβασμό, αλλά σαν πολιτικό εργαλείο. Από την μέχρι τώρα πορεία εξάγεται το συμπέρασμα πως οι μουσουλμάνοι της Θράκης οδηγούνται συστηματικά σε έναν εκτουρκισμό με την ανοχή ή ίσως και την πλήρη συναίνεση της Ελληνικής Πολιτείας.


Ερωτάστε :
1. Πιστεύετε ότι τα υποβαθμισμένα μειονοτικά σχολεία δεν δημιουργούν σύγχυση και δεν αποξενώνουν τους Έλληνες μουσουλμάνους μαθητές από την ελληνική κοινωνία; Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί σήμερα η λειτουργία τους; Μήπως τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών;  Τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση;  Την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη;
2. Με ποια μέτρα  σκοπεύετε να βελτιώσετε την τόσο αναγκαία εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης καθώς και τη λειτουργία των δημόσιων μειονοτικών σχολείων; Με ποιους τρόπους θα διασφαλισθεί ο σεβασμός της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής τους ταυτότητας;
3. Για ποιο λόγο εξαιτίας της πολυγλωσσίας των μουσουλμανοπαίδων  Πομάκων (όπου είναι οι περισσότεροι),  οι οποίοι μιλούσαν τρεις γλώσσες, την μητρική τους Πομακική, την Τουρκική και την Ελληνική, αποφασίστηκε από την Ελληνική κυβέρνηση μέσα από τη μειονοτική εκπαίδευση οι Πομάκοι μαθητές να γκετοποιούνται και να αναγκάζονται να διδάσκονται -πλην της Ελληνικής- την Τουρκική γλώσσα, ενώ η μητρική τους γλώσσα αγνοείται παντελώς; (κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάννης). Με ποια λογική συνέβη αυτό; Τι σκοπούς εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί;
4. Ποιος ο ρόλος της Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Τούρκων Δυτικής Θράκης, που διατηρείται εντός της Ελληνικής Θράκης;
5. Γιατί Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, κατάφεραν να αλωθούν από την Τουρκική γλώσσα; Ισχύει, ότι δέχεται σοβαρές πιέσεις η εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία (δίγλωσσα), ενώ ήδη άρχισαν οι φωνές από κύκλους τουρκόφρονων της Θράκης, που θέλουν τουρκικό Πανεπιστήμιο;
Αθήνα,   16 - 7 - 2014                        
Αρ. πρωτ. 1163                                         
                                                                                               OΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

                                                                 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


                                                                                                 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου