Τελευταία νέα

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Ερώτηση με ΘΕΜΑ : « Δασοκτόνος νόμος »

ΕΡΩΤΗΣΗ

               ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

                 ΘΕΜΑ : « Δασοκτόνος νόμος »
Κύριε Υπουργέ,
 ο μόνος ορισμός του δάσους και της δασικής έκτασης σήμερα, βρίσκεται στην ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 του Συντάγματος 1975/2001, η οποία επιλύει το θέμα οριστικά, με πλήρη δέσμευση και περιωπή συνταγματικού κανόνα και χωρίς επιφύλαξη νόμου. Ο ορισμός αυτός, που αξιοποιεί ποιοτικά και όχι ποσοτικά κριτήρια,  δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τον κοινό νομοθέτη. Διατάξεις και εγκύκλιοι που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά με διαφορετικό τρόπο είναι συνεπώς αμφίβολης συνταγματικότητας.
 Καλούμε,  το ΥΠΕΚΑ να αποσύρει αμέσως το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει μια ουσιαστική και ευρεία διαβούλευση για την αντιμετώπιση  όλων των κρίσιμων ζητημάτων που παραμένουν «ανοιχτά» και αμφιλεγόμενα με το παρόν « δασοκτόνο σχέδιο νόμου».

Ερωτάστε:
1. Γιατί το ΥΠΕΚΑ δεν επιθυμεί ουσιαστική δημόσια συζήτηση και διαβούλευση για τα κεφαλαιώδη ζητήματα του σχεδίου νόμου, ενώ ο χρόνος διαβούλευσης που αφιερώνεται σε μια οποιαδήποτε απλή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι μεγαλύτερος;

2. Ποια η συνολική έκταση της χώρας που αλλάζει καθεστώς και σε ποιες τοποθεσίες; Γιατί απουσιάζουν βασικά ενημερωτικά στοιχεία από το σχέδιο νόμου;

3. Πιστεύετε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα; Μπορεί να τροποποιηθεί ο ορισμός που αξιοποιεί ποιοτικά και όχι ποσοτικά κριτήρια από τον κοινό νομοθέτη;

4. Γιατί στο σχέδιο νόμου, όπου εισάγεται η νέα κατηγορία «Δημόσιες Γαίες», οι εκτάσεις αυτές δεν απολαμβάνουν ουσιαστικής προστασίας; Γιατί  δεν κηρύσσονται αναδασωτέες;

5. Συμφωνείτε ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχει κίνδυνος αποθράσυνσης των εμπρηστών; Μήπως με αυτό το σχέδιο νόμου τους «διευκολύνετε» και τους νομιμοποιείτε;

6. Θα προστατεύονται πλέον οι εκτάσεις με οικολογική σημασία από τη δασική νομοθεσία, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή τους; Εάν ναι,με ποιο τρόπο θα προστατεύονται πλέον τα δάση και οι δασικές εκτάσεις από άλλες χρήσεις  που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευμένες;

7. Θεωρείτε ότι το νέο νομοσχέδιο δεν νομιμοποιεί σωρεία παράνομων επεμβάσεων και δραστηριοτήτων εντός δασών και δασικών εκτάσεων όπως λατομεία, κατασκευές για κεραίες, πομπούς, αναμεταδότες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  κ.λ.π ;

8. Πως σκοπεύετε να οργανώσετε τις αποδιοργανωμένες δασικές υπηρεσίες; Με ποιο καθεστώς θα κριθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις άρσης και ανάκλησης πράξεων κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέες;

9. Ισχύει ότι με το νέο νομοσχέδιο καταργείται η υποχρεωτική παραπομπή στην πρωτοβάθμια επιτροπή της ανάκλησης των πράξεων αναδάσωσης με όλα τα εχέγγυα που παρείχε και αρκεί μια απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης;Αθήνα,   14 – 11 - 2013                         
Αρ. πρωτ. 3792                           
                      
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

                  
                                               ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                                                    
                                             ΓΑΒΡΙΗΛ  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου