Τελευταία νέα

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Ερώτηση με Θέμα : « Συνθήκες «καρτέλ» διαμορφώνονται στην αγορά και διάθεση καπνικών προϊόντων, Οδυνηρές οι συνέπειες για τις οικογένειες πρατηριούχων και λιανοπωλητών»

ΕΡΩΤΗΣΗ


                    ΠΡΟΣ :    ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

     Θέμα : « Συνθήκες «καρτέλ» διαμορφώνονται στην αγορά και διάθεση καπνικών προϊόντων, Οδυνηρές οι συνέπειες για τις οικογένειες πρατηριούχων και λιανοπωλητών»

Κύριε Υπουργέ,
Τέσσερεις εκ των μεγαλύτερων καπνοβιομηχανιών και εταιρειών εισαγωγής, εμπορίας και διανομής προϊόντων καπνού της χώρας, οι οποίες συλλογικά κατέχουν ποσοστό άνω του 65% στην αγορά των βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού, αποφάσισαν από κοινού να συνεργάζονται στο εξής για τη διανομή των προϊόντων τους με μόνον συγκεκριμένα δώδεκα (12) πρατήρια σιγαρέτων - ανώνυμες εταιρίες για την περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά και τον αποκλεισμό των υπολοίπων συνολικά 80 περίπου έως σήμερα δραστηριοποιούμενων πρατηρίων στο Νομό Αττικής.
 Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι οι 4 καπνοβιομηχανικές εταιρείες κατήγγειλαν τις συμβάσεις διανομής που είχαν με τα πρατήρια σιγαρέτων με ελάχιστη χρονική απόκλιση η μία από την άλλη, ενώ τα πρατήρια σιγαρέτων ήταν απολύτως συνεπή στις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Αντίστοιχο σύστημα διανομής δημιουργούν οι ανωτέρω καπνοβιομηχανικές εταιρείες και στα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη.
Στο δημιουργούμενο κοινό νέο σύστημα διανομής των τεσσάρων καπνοβιομηχανικών εταιρειών για την Αττική, υφίσταται συγκεκριμένη και οριοθετημένη αποκλειστική γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης για κάθε έναν από τους δώδεκα κοινούς διανομείς. Κάθε σημείο λιανικής πώλησης θα είναι υποχρεωμένο να προμηθεύεται προϊόντα καπνού από τον  αποκλειστικό διανομέα που αντιστοιχεί στην περιοχή που εδρεύει το σημείο λιανικής πώλησης και με τους όρους που θα επιβάλλονται από αυτόν στο πλαίσιο ενός μονοπωλιακού συστήματος.  Αντίθετα, μέχρι σήμερα τα πρατήρια σιγαρέτων λειτουργούσαν ανταγωνιστικά μεταξύ τους στην αγορά παρέχοντας εκπτώσεις και πιστώσεις στα σημεία λιανικής πώλησης και μάλιστα δραστηριοποιούνταν στη σχετική αγορά χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.
Επισημαίνεται επιπλέον ότι τα υπόλοιπα πρατήρια σιγαρέτων (πλην των 12 κοινών διανομέων των καπνοβιομηχανικών εταιρειών) δεν θα έχουν ούτε καν τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα προϊόντα των ανωτέρω καπνοβιομηχανικών εταιρειών από τους «κοινούς διανομείς» των καπνοβιομηχανικών εταιρειών, ώστε να τα μεταπωλούν στα σημεία λιανικής αγοράς με επαρκές περιθώριο κέρδους, και είναι βέβαιο ότι θα παύσουν τη δραστηριότητά τους.
Με βάση τα ανωτέρω είναι βέβαιη η παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 από τις τέσσερεις εταιρείες εισαγωγής, εμπορίας και διανομής προϊόντων καπνού, αφού στεγανοποιείται η συγκεκριμένη αγορά και τίθενται αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην εμπορία των συγκεκριμένων προϊόντων.
Οι ανωτέρω ενέργειες θα προκαλέσουν το κλείσιμο πάνω από 120 πρατηρίων σιγαρέτων σε Αττική, Πάτρα και Θεσσαλονίκη και θα οδηγήσουν στην ανεργία  1.000 τουλάχιστον οικογένειες. Αντίστοιχα οδυνηρές θα είναι και οι συνέπειες για τους 8.000 και πλέον  λιανοπωλητές, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να προμηθεύονται τα προϊόντα καπνού αποκλειστικά από τον κοινό διανομέα των 4 καπνοβιομηχανικών εταιρειών που αντιστοιχεί στην περιοχή τους και με τους (αυθαίρετα) επιβαλλόμενους από αυτόν όρους, χωρίς να υπάρχει για τα σημεία λιανικής πώλησης δυνατότητα επιλογής προμηθευτή, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του ανταγωνισμού προς βλάβη του καταναλωτή.
 Ήδη οι τιθέμενοι όροι από τους αποκλειστικούς αντιπροσώπους για αγορές προϊόντων τοις μετρητοίς και ελάχιστο ποσό παραγγελίας έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις προϊόντων στην αγορά και αναμένεται η παύση της δραστηριότητας πολλών σημείων λιανικής πώλησης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Δεδομένου μάλιστα ότι ο «Σύνδεσμος Πρατηριούχων Σιγαρέτων Αθηνών και Προαστίων», όπως και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, έχει ήδη προβεί σε καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά των ανωτέρω αναφερθέντων τεσσάρων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας καπνικών προϊόντων για παράβαση της νομοθεσίας περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού και ειδικότερα των άρθρων 1 και 2 του Ν.3959/2011, σχετικά με το υπό διαμόρφωση σύστημα διανομής των προϊόντων τους, έχει δε προσκομίσει στην αρμόδια Αρχή τα απαραίτητα έγγραφα και έχει ζητήσει να ληφθούν Ασφαλιστικά Μέτρα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε να μην μεταβληθεί η δομή της αγοράς μέχρι τη λήψη απόφασης σχετικά με την ύπαρξη ή μη παράβασης των διατάξεων του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ : 
Τι μέτρα πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενόψει και του άρθρου 25 του Ν. 3959/2011, έτσι ώστε  να αποτραπεί η δημιουργία ολιγοπωλιακών συνθηκών στην αγορά των βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού, ώστε να αποτραπεί η πιθανολογούμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 από τις ανωτέρω αναφερθείσες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας καπνικών προϊόντων και να αποφευχθεί η καταστροφή του κλάδου των πρατηριούχων  και των λιανοπωλητών σιγαρέτων και καπνικών προϊόντων, που θα έχει ως άμεση συνέπεια να οδηγηθούν στην πτώχευση και ανεργία  χιλιάδες εργαζόμενοι, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας;
  Αθήνα 17 / 10 / 2013
Αρ.πρωτ.  2835                                                          
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  

                   ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου