Τελευταία νέα

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Ερώτηση με Θέμα : « Απόδοση ποσοστού 20% επι των μισθωμάτων δημοσίων μεταλλείων στους Δήμους ».


ΕΡΩΤΗΣΗ


                    ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
                                  ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
                                  ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

        Θέμα : « Απόδοση ποσοστού 20%  επι των μισθωμάτων δημοσίων μεταλλείων στους  Δήμους ».

Κύριοι Υπουργοί,
η πρώτη εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν.4042, ορίσθηκε από 1/1/2013 όπου το 20%  των μισθωμάτων των δημοσίων μεταλλείων, διατίθεται στους Δήμους με κοινή απόφαση των ίδιων κατά τα ανωτέρω Υπουργών.
Επίσης, στην Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών βρισκόταν σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικής με το θέμα.
Όπως γνωρίζετε, με το νόμο 4042/2012 για την Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος, νομοθετήθηκαν αποφάσεις που αφορούν την μεταλλευτική δραστηριότητα, αναπροσαρμόστηκαν τα μισθώματα δημοσίων και ιδιωτικών μεταλλείων και μεταξύ των άλλων, από τα μισθώματα που θα βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως για εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους, ποσοστό 20% θα διατίθεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και ΥΠ.Ε.ΚΑ  στους  Δήμους εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα.
Ερωτάστε :

1. Έχει αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου αυτού; Εάν ναι ποια τα ποσά που έχουν αποδοθεί στους δήμους  από
    την εφαρμογή του έως σήμερα;

2. Ενημερώνονται οι υπηρεσίες των Υπουργείων  σας για την απόδοση του ποσοστού 20%  όπως
     περιγράφεται στον Νόμο  4042/2012 άρθρο 63, στους δήμους;


Αθήνα  8/10/2013                                             
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
  
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
 Αρ.πρ.2458
                 

                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου