Τελευταία νέα

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα : « Αστοχία του σχεδίου «Καλλικράτης» ( Ν.3852) πηγή ταλαιπωριών για τους πολίτες »


ΕΡΩΤΗΣΗ

                                            ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα : « Αστοχία του σχεδίου  «Καλλικράτης» ( Ν.3852) πηγή ταλαιπωριών για τους πολίτες »


Κύριε Υπουργέ,
μια  ακόμα  ταλαιπωρία  για  χιλιάδες  κόσμο,  δημοσίους υπαλλήλους, γεωλόγους και  πολίτες,
 έχει προσθέσει ο νόμος  3852/2010 (Καλλικράτης).Ταλαιπωρία που αφορά  στην έκδοση  αδειών νέων   αρδευτικών ή υδρευτικών γεωτρήσεων, έκδοση αδειών χρήσης νερού από γεωτρήσεις και πηγάδια, ανανέωση αδειών χρήσης νερού, αντικαταστάσεις, εκβαθύνσεις και καθαρισμούς  γεωτρήσεων .Οι άδειες αυτές, αφορούν πολλές χιλιάδες  περιπτώσεις, αφού οι διάφορες κοινές υπουργικές αποφάσεις, έδωσαν την ευκαιρία  να τακτοποιηθούν οι κατά βάση  παράνομες γεωτρήσεις  και πηγάδια  που  στερούντο  σχετικής  άδειας, από τις οποίες το Κράτος θα μπορούσε να  έχει εισπράξει πολλά χρήματα από τα πρόστιμα.
 Όμως όλος αυτός ο όγκος δεν είναι δυνατόν   να  εξυπηρετηθεί  εντός ευλόγου χρόνου, διότι εκτός από το γεγονός ότι οι  αιτήσεις  είναι πολλές και  για μια τέτοια άδεια χρησιμοποιούνται δύο υπηρεσίες, που εκτός των άλλων, κάνουν τη διαδικασία χρονοβόρα παρά τις καλές προθέσεις των υπαλλήλων, το Τμήμα Υδατικών Πόρων της εκάστοτε Αυτοδιοικούμενης Περιφέρειας και η Διεύθυνση  Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 Η πρώτη συγκεντρώνει τα  δικαιολογητικά, κάνει αυτοψίες, σχηματίζει  φάκελο  και κάνει  σχετική εισήγηση στην  Αποκεντρωμένη. Εκεί κάποιος υπάλληλος  χρεώνεται  το  φάκελο, κάνει έλεγχο, ζητάει κι αυτός με τη σειρά του κάποια δικαιολογητικά, κάνει και αυτός αυτοψία και τελικά εισηγείται για τη χορήγηση  της άδειας που υπογράφει ο ΓΓ της Αποκεντρωμένης.
Παλιότερα, ως το 2003,τις άδειες χορηγούσε το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της  κάθε Νομαρχίας  και ως το 2010 η Περιφέρεια, που ήταν Κρατική Υπηρεσία, όπως  η Αποκεντρωμένη.
Από την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 2010  και μετά άλλαξαν τα πράγματα  με αποτέλεσμα το περιγραφόμενο κομφούζιο.
Ερωτάστε :
Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε και ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις στη χορήγηση των αδειών, με ζημία των αιτούντων, διαφωνίες  μεταξύ  υπαλλήλων  των δύο υπηρεσιών, ζημία  του Δημοσίου αφού διπλοί υπάλληλοι ασχολούνται με το ίδιο θέμα, διπλές υπηρεσίες, με συνέπεια  διπλά έξοδα;
  Αθήνα 15/5 / 2013
Αριθ.Πρωτοκ. Τμ.Κοινοβ.Ελέγχου Βουλής  : 10648                                                                         
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  

                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ