Τελευταία νέα

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα:« Στρεβλώσεις και αναστάτωση στην αγορά Φωτοβολταϊκών από την εφαρμογή του Ν.4093/12 ».


ΕΡΩΤΗΣΗ

        ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
                      ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &ΔΙΚΤΥΩΝ 

      Θέμα:« Στρεβλώσεις και αναστάτωση στην αγορά Φωτοβολταϊκών από την εφαρμογή του
                   Ν.4093/12 ».

Κύριοι Υπουργοί,
όπως δηλώνει σε συνέντευξή του στον Τύπο ( Ελ.Τύπος22/3/2013), ο πρόεδρος του συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, ανήσυχοι είναι οι επενδυτές Φωτοβολταϊκών από το διαμορφούμενο πλαίσιο δραστηριοποίησής τους, μετά την επιβολή ισοπεδωτικής και οριζόντιας εισφοράς (25% - 30%) επί του τζίρου στα επαγγελµατικά Φ/Β, µε το νόµο 4093.
Οι ροές πληρωµών από τον ΛΑΓΗΕ ξεπερνούν πλέον σε υπερηµερία τις 160 ηµέρες.  Με βάση τους υπολογισµούς του ΣΠΕΦ, οι στρεβλώσεις στην Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ) για το 2013 προβλέπεται να τροφοδοτήσουν τον ειδικό λογαριασµό ΑΠΕ µε νέο πλασµατικό έλλειµµα 240 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 θα προστεθούν πλασµατικά  επιπλέον 340 εκατ. ευρώ. Η ΡΑΕ και το ΥΠΕΚΑ δεν προγραµµατίζουν επί της ουσίας τίποτα προς την κατεύθυνση του άµεσου εξορθολογισµού της στρέβλωσης αυτής αναµένοντας επίσης αµήχανα την εξέλιξη της καταγγελίας στην Ε.Ε., που ο Σύνδεσµος έχει καταθέσει κατά του Μηχανισµού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους που σε συντριπτικό βαθµό ευθύνεται για τα ελλείμματα. Σύµφωνα µε τον ΣΠΕΦ, η υπεραδειοδότηση (7.000 MW), οι χαριστικές ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής, η παντελής απουσία ανακλήσεων αδειών, που από χρόνια θα έπρεπε να έχουν λάβει χώρα και που έχουν καταντήσει προϊόν εµπορίας σε κερδοσκοπικά σχήµατα του εξωτερικού, καθώς και η πτώση του κόστους εγκατάστασης, έχουν όλα µαζί δηµιουργήσει ένα εκρηκτικό κύµα αθρόων νέων εντάξεων Φ/Β µονάδων στο σύστηµα, πολύ πάνω από τις δυνατότητές του αλλά σύντοµα και τους εθνικούς στόχους του 2020 (2.200 MW). Ακόμη και το ίδιο το κράτος, µε τη Φ/Β επένδυση των 50 MW της ∆ΕΗ στη Μεγαλόπολη, έχει διακρατηµένη υψηλή ταρίφα 39 λεπτών/kWh για 12 µήνες, δηλαδή µέχρι και τον Οκτώβριο του 2013 βάσει του ν. 4093.
Ερωτάστε :
-Είναι σε γνώση σας ότι η νοµική διαδικασία που ήδη δροµολογήθηκε από το Σύνδεσµο σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο για την αναδροµική καταστρατήγηση του νοµικού πλαισίου των εν λειτουργία Φ/Β µονάδων από την Πολιτεία, µε παράλληλη βαρύτατη νόθευση του µεταξύ τους ανταγωνισµού όπως αυτή συνεπάγεται, θα έπρεπε φυσιολογικά να είχαν διευρύνει τον οπτικό ορίζοντα του υπουργείου στο θέµα, ώστε επιτέλους να γίνουν αντιληπτά τα πολλαπλά αίτια του προβλήµατος του λογαριασµού ΑΠΕ του Λειτουργού;
   - Πως προτίθεσθε να ομαλοποιήσετε την αγορά των επενδύσεων σε Φωτοβολταϊκά μετά τα παραπάνω;

  Αθήνα  3/4/2013                                                             ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
                                                                                     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ                    
                 
                                                                                                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ