Τελευταία νέα

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα: « Με ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος, ζημία εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο από την εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ) από ιδιωτικό τραπεζικό όμιλο».


ΕΡΩΤΗΣΗ


ΠΡΟΣ :  Υπουργό Οικονομικών κύριο Ιωάννη Στουρνάρα

Θέμα: « Με ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος, ζημία εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο
από την εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ) από ιδιωτικό τραπεζικό όμιλο».

Κύριε Υπουργέ.
πρόσφατοσχετικά  δημοσίευμα (Περιοδικό HOTDOC 24/1/2013)αναφέρεται στο θέμα της ζημίας που υπέστη το ελληνικό δημόσιο και τις ευθύνες της Τράπεζας της Ελλάδος ως εποπτεύουσας αρχής, με την επιλογή της να προστατέψει τα συμφέροντα της τράπεζας των νέων επενδυτών αντί των συμφερόντων της  ΑΤΕ, με την υπόθεση της εξαγοράς της ΑΤΕ να παίρνει διαστάσεις σκανδάλου, την κοινή γνώμη να παρακολουθεί με απορία και πολλά ερωτήματα.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το 2007, η τότε διοίκηση της ΑΤΕ, προχώρησε στη ριψοκίνδυνη επένδυση αγοράς σύνθετου δομημένου ομολόγου swapμε την ονομασία “snowball”.
Στο προϊόν αυτό η ΑΤΕ επένδυσε 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα 55,7 εκ. ευρώ επένδυσε στην αμερικανική επενδυτική CarlyleGroup. Με την πτώχευση –εξαγορά της ΑΤΕ, το ελληνικό δημόσιο ζημιώθηκε από την αθέτηση της συμφωνίας (πιστωτικό γεγονός) με περισσότερα από 100 εκ. ευρώ, χωρίς η Τράπεζα της Ελλάδος, ως όφειλε, να φροντίσει εκ των προτέρων να υποχρεώσει σε συμφωνία  τους κατόχους του swapώστε να αναληφθεί η υποχρέωση από τους νέους αγοραστές της ΑΤΕ.
Η όλη στάση της Ττ Ε υποκρύπτει σκανδαλώδη εύνοια προς όφελος του νέου αγοραστή της ΑΤΕ, ενώ οι παράπλευρες απώλειες της ΑΤΕ  συνεχίζονται με την υπεραξία πολλών εκατομμυρίων ευρώ που πήγαν στον νέο αγοραστή με την απόκτηση κρατικών ομολόγων ονομαστικής αξίας 1,72 δις ευρώ, από το «υγιές» χαρτοφυλάκιο της ΑΤΕ. Τα ομόλογα αυτά αποτιμήθηκαν σε 276 εκατ.ευρώ με βάση την τότε τρέχουσα τιμή.
H συμμετοχή του νέου αγοραστή στο πρόγραμμα επαναγοράς των ομολόγων, είχε ως συνέπεια να ανέβουν οι τιμές των ομολόγων, με αποτέλεσμα να καρπωθεί υπεραξία ύψους 300 εκατ.ευρώ !
Με βάση τα παραπάνω και τις λεπτομέρειες και τα αναπάντητα ερωτήματα που παραθέτει το σχετικό δημοσίευμα,
Ερωτάστε :
·         Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών για την πλημμελή εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος  και τις ευθύνες που την βαρύνουν στο θέμα της εξαγοράς της ΑΤΕ και των κερδών που προικοδοτήθηκαν στους νέους αγοραστές της από το «υγιές» χαρτοφυλάκιο της;

·         Ποιο είναι τελικά το ακριβές ποσό που ζημιώθηκε η ΑΤΕ  και επιβαρύνθηκε το ελληνικό δημόσιο πριν την πώλησή της,από το swap “snowball”;

·         Αναζήτησε το Υπουργείο σας ευθύνες των διοικήσεων της ΑΤΕ και της Ττ Ε που ενεπλάκησαν στις
ενέργειες  αυτές, που υποβάθμισαν την αξία της ΑΤΕ και χρέωσαν το ελληνικό δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται παραπάνω;

·         Διαψεύδει το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα Ελλάδος τα όσα αποκαλυπτικά αναφέρονται στο δημοσίευμα του περιοδικού HOTDOC;
                Αθήνα 14/03/2013                                                                 
                                                                                         ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

                                                                             ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
                                                                                       ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ