Τελευταία νέα

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012


ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Β΄ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.3815
Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                                                 Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

      ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

      ΘΕΜΑ: Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Κύριε Υπουργέ,
στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, σε ένα υπερβολικά επιβαρυμένο -περιβαλλοντικά- τόπο που χρήζει συνεχούς αναζωογόνησης και όχι την εκ νέου υποβάθμισή του, με δεδομένο ότι -στο παρελθόν- λειτούργησε ως Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) του πολεοδομικού Θεσσαλονίκης, επιχειρείται η κατασκευή γιγαντιαίου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α).
Με τον τρόπο αυτό,για μια ακόμη φορά, η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζεται ως «η πίσω αυλή της πόλης», κι η Νέα Ευκαρπία γίνεται ο τόπος επιστροφής των«καταστροφέων» του περιβάλλοντός της. Και τούτο διότι, στο όνομα του περιβόητου ¨Περιφερειακού Σχεδιασμού¨, που προτάσσει μονάχα την ευκαιρία αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, αγνοούνται σκανδαλωδώς τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα, ειδικά για εφαρμογή της ανακύκλωσης στην πηγή, κι επιλέγεται -ως κατάλληλος για Σ.Μ.Α.- ένας κορεσμένος σκουπιδότοπος – μπαζότοπος, για να ξαναγίνει πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης για όλη τη δυτική Θεσσαλονίκη.
Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που αφενός εξυπηρετεί μια όπως-όπως αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά και τις ενεργειακές ανάγκες για παρακείμενες ρυπογόνες και οχλούσες βιομηχανικές χρήσεις, επιχειρείται να προβληθεί ως η μόνη λύση, αν και είναι αυτή που εγγυάται ότι, η Μαυροράχη θα λειτουργεί εσαεί ως Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων(Χ.Υ.Τ.Α), και ουδέποτε θα μεταβληθεί, όπως κατ΄ επανάληψη διατυμπανίστηκε, σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ).

Ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:
1)   Γιατί συναινείτε στην εκ νέου υποβάθμιση μιας σοβαρά επιβαρυμένης περιοχής, και
      μάλιστα, πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές;

2)   Γιατί δεν εξετάστηκε η πρόταση εγκατάστασης του Σ.Μ.Α, σε άλλο, κατάλληλο, γειτονικό
       χώρο, που είναι έτοιμος να παραχωρήσει ο Δήμος;

3)   Ποια είναι η θέση του Υπουργείου, στο ενδεχόμενο καύσης δευτερογενούς καυσίμου, από
      την τσιμεντοβιομηχανία  και άλλες βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες εκεί, και ποια
      σχέση έχει η εν λόγω προοπτική, με το μέγεθος και τη δυναμικότητα του Σ.Μ.Α.;

4)   Γιατί επιλέγεται η «λύση» του ενός γιγαντιαίου, και πιθανότατα -στο εγγύς μέλλον-
      μοναδικού Σ.Μ.Α, στην ήδη επιβαρυμένη δυτική Θεσσαλονίκη, και όχι η δημιουργία
      πολλών μικρότερων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των περιοχών της πόλης;

5)   Πώς προτίθεται να διασφαλίσει, το Υπουργείο, σε ευρωπαϊκά πρότυπα, την απαίτηση
      ανακύκλωσης στην πηγή, κομποστοποίησης των απορριμμάτων και λειτουργίας της
      Μαυροράχης, ως Χ.Υ.Τ.Υ;           
                                                                                                         ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
          ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                  
                     ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ