Τελευταία νέα

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Β΄ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ                                                                                   Αρ.Πρωτ.3812
Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα  :« Σχετικά με το ύψος των δαπανών της ΓΓΑ για την ενοικίαση του κτιρίου 
               που στεγάζονται  οι υπηρεσίες του επί της οδού Κηφισίας 7».

Κύριε  Υπουργέ,
στο ποσό των 269.838 ευρώ ανερχόταν το μηνιαίο ενοίκιο που κατέβαλε για την στέγαση της  η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) στο κτίριο επί της οδού Κηφισίας 7.
Σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που υπογράφηκε στις 26/3/2009 και ίσχυε  έως  την 28η Φεβρουαρίου 2012, όπως προκύπτει από έρευνα, οι υπηρεσίες της ΓΓΑ συνεχίζουν να στεγάζονται στο κτίριο αυτό, χωρίς ουδείς να γνωρίζει αν συμφωνήθηκε νέο μίσθωμα, ποιο είναι το ύψος αυτού και αν ισχύουν οι μειώσεις του Ν.4081/2012 αρθρο 2δ.
Τον  Ιούνιο 2011, με κοινή επιστολή σε ημερήσιες εφημερίδες που ασχολήθηκαν με το ενοίκιο 3,25 εκατ. ευρώ τον χρόνο που χρυσοπλήρωνε η ΓΓΑ για τη στέγασή της στην Κηφισίας 7, ο τότε Γ.Γ.Α, επιβεβαίωνε ουσιαστικά τα δημοσιεύματα, αλλά, σημείωνε, ότι ενόψει του ότι το ενοίκιο είναι πράγματι ακριβό, ζητήθηκε από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ) να βρει δημόσιο κτήριο για να μεταστεγαστεί η ΓΓΑ.Η ΚΕΔ απάντησε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο δημόσιο ακίνητο και κατόπιν αυτών, πριν τη λήξη της μίσθωσης στις 12-4-2011, ζητήθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών, που είναι κατά νόμο αρμόδια να διενεργήσει μειοδοτικό διαγωνισμό για να μισθωθεί κτήριο για τις ανάγκες της ΓΓΑ. Το ποσό είναι ασύλληπτο, αν αναλογιστεί κανείς πως μόνο τα κοινόχρηστα κόστιζαν τουλάχιστον 37.000 ευρώ το μήνα, πράγμα που σημαίνει πως τα δύο βασικά έξοδα που πλήρωνε η Γ.Γ.Α το μήνα, ξεπερνούσαν τα 300.000 ευρώ το μήνα – ήτοι πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ! 
Ερωτάστε κύριε Υπουργέ:

1)    Με ποιο καθεστώς μίσθωσης και ποιο ποσό ενοικίου παραμένουν οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Α στο  κτίριο της Λ. Κηφισίας 7 ;
2)    Αναζητήθηκε η λύση μεταστέγασης σε ένα από τα εγκαταλελειμμένα Ολυμπιακά  ακίνητα ; Εάν όχι, γιατί φορτώνεται ο Ελληνικός Λαός υπέρογκα ενοίκια;
3)    Ποια είναι η απάντηση της Κτηματικής Υπηρεσίας  Αθηνών για το θέμα αυτό;
4)    Σε  ποιες ενέργειες εξοικονόμησης δημοσίων πόρων προβαίνει το Υπουργείο σας,  υπό την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, ως προς τα καταβαλλόμενα ενοίκια των υπηρεσιών του ;
Αθήνα 8/11/2012                                                      ΟΙ  ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

                                                                                          ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


                                                                                          ΓΑΒΡΙΗΛ  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ