Τελευταία νέα

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Ερώτηση με Θέμα: «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα:  «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»
Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1399/30-4-2012 (Τροποποίηση της υπ’αριθ. 2/16519/0022/24-2-2012 (ΦΕΚ 465/Β’) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) στο άρθρο 7 αναφέρετε ότι: προστίθεται νέα περίπτωση (δ) στην παράγραφο 4 ως εξής: οι ψήστες και οι λαντζέρηδες που ασχολούνται στις Παραγωγικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης, Στρατιωτικές Μονάδες, Λέσχες, Θέρετρα και οι εργάτες και αποθηκάριοι των αποθηκευτικών χώρων των Ενόπλων Δυνάμεων που ασχολούνται με την φόρτωση – εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση υλικών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Οι εργάτες πλυντηρίων που ασχολούνται με την πλύση και το σιδέρωμα φορμών εργασίας προσωπικού σε ηλεκτροκίνητα πλυντήρια άνω των 20 κιλών (υπό την προϋπόθεση να απασχολούνται στο πλύσιμο κατά τουλάχιστον το 1/3 της απασχόλησης τους) στις Στρατιωτικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης και υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων».
Οι φροντιστές, ένα ξεχωριστό Σώμα του Στρατού Ξηράς, είναι διαχειριστές υλικού. Μεταξύ άλλων είναι αποθηκάριοι των αποθηκευτικών χώρων των Ενόπλων Δυνάμεων που ασχολούνται με τη φόρτωση – εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση υλικών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων.

Ερωτάστε:
1.    Περιλαμβάνονται οι Φροντιστές του Στρατού Ξηράς στους δικαιούχους της περίπτωσης που αναφέρετε στο άρθρο 7, παράγραφος δ του ΦΕΚ 1399/30-4-2012 (αποθηκάριοι των αποθηκευτικών χώρων των Ενόπλων Δυνάμεων που ασχολούνται με τη φόρτωση – εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση υλικών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων);
2.   Εάν περιλαμβάνονται, από πότε θα εφαρμοσθεί η ρύθμιση; Εάν δεν περιλαμβάνονται, γιατί; Προτίθεστε να τους συμπεριλάβετε;
3.  Ποιο είναι το όλο νομικό πλαίσιο που διέπει τους Φροντιστές σε ότι αφορά την κατηγοριοποίηση του επαγγέλματός τους;


Αθήνα, 12 – 11 - 2013                                   
Αρ. πρωτ. 3717                                               
                          ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ                      

                                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου