Τελευταία νέα

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα : « Προστασία καλλιεργήσιμης γης και του περιβάλλοντος στην Αττική και εκτός σχεδίου δόμηση».


ΕΡΩΤΗΣΗ


   ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
                  ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ     Θέμα : « Προστασία καλλιεργήσιμης γης και του περιβάλλοντος στην Αττική και
                    εκτός σχεδίου δόμηση».

Κύριοι Υπουργοί,
έχει διαχρονικά αποδειχθεί ότι το σημαντικότερο αίτιο της καταστροφής της εύφορης-παραγωγικής καλλιεργήσιμης γης στην Αττική είναι η εκτός σχεδίου και η αυθαίρετη δόμηση. Η εκτός σχεδίου δόμηση, οδηγεί σε διασπορά της δόμησης με κόστος οικονομικό και περιβαλλοντικό, με σπατάλη της εύφορης γης, αισθητική κακοποίηση του τοπίου, οικολογική-περιβαλλοντική υποβάθμιση, μεγάλα εμπόδια σε οποιονδήποτε χωροταξικό σχεδιασμό, αφού οποιαδήποτε  μονάδα απαιτείται θα γειτνιάζει με κάποιες από τις σκόρπιες κατοικίες.
Στην Αττική, κάθε επιφάνεια γεωργικής και εύφορης γης οικοπεδοποιείται, έστω και εάν δεν έχει χωροθετηθεί για τον σκοπό αυτό. Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ) και οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε), όπου έχουν θεσπισθεί, ακόμη και εκεί που περιγράφεται η χρήση για αγροτικές καλλιέργειες, επιτρέπεται η οικοδόμηση κατοικιών μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα.Έτσι, όποιος κατέχει ή αγοράζει εύφορη γη δεν την αγοράζει συνήθως για να την καλλιεργήσει αλλά να κτίσει κατοικία, όπως  π..χ στην ΖΟΕ Μεσογείων, σε περιοχές με στοιχεία Γ2 ( Γεωργική γη) ή στην εύφορη γη του Μαραθώνα συνεχίζουν να κτίζονται οικοδομές .
  Ερωτάστε  κύριοι Υπουργοί :
- Υπάρχει η πολιτική  βούληση για γενική αναστολή της εκτός σχεδίου δόμησης στην Αττική ;Εάν ναι,
   για πόσα έτη;
-  Υπάρχει σχέδιο οριοθέτησης των περιοχών όπου θα απαγορεύεται για πάντα κάθε είδους δόμηση με
   θεσμοθετημένες τις περιοχές με νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής, με παράλληλη τροποποίηση  των
   υπαρχόντων ΓΠΣ και ΖΟΕ;
- Έχουν τα υπουργεία σας αναπτύξει σχέδιο συνεργασίας για άμεση προστασία από τη δόμηση, όπου
   υπάρχει γη που μπορεί να καλλιεργηθεί, όπου υπάρχουν δάση, όπου υπάρχουν περιοχές ιδιαιτέρου
   φυσικού κάλλους (ποτάμια, ρέματα, λίμνες),αρχαία μνημεία κλπ ;
-  Τι απαντάτε στην πρόταση να οριοθετηθούν συγκεκριμένες περιοχές και σε περιορισμένη κλίμακα,
   που θα ενταχθούν σε σχέδιο πόλης, κυρίως εκεί που δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι οικισμοί ;
                                     
Αθήνα, 2/7/2013                                                                        ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Αρ.πρωτ. 12463                                                                             ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                  

                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου