Τελευταία νέα

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα : Συγχώνευση Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών και Τμήματος


ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:     ΥΠΟΥΡΓΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
   Θέμα  :      Συγχώνευση Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών και Τμήματος
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας

 Κύριε Υπουργέ,
με το σχέδιο «Αθηνά», όπως το παρουσιάσατε, επιδιώκετε  «την αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης  και τον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της Χώρας».
Μία από τις επικείμενες αλλαγές που αναφέρονται σ’ αυτό το σχέδιο είναι και η δημιουργία του νέου Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων στο ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών και του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.
Το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, όμως, είναι το μοναδικό στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Παρέχει σύγχρονη και ολοκληρωμένη τεχνικοοικονομική εκπαίδευση στον αμπελοοινικό τομέα, στη ζυθοποίηση, στα αποστάγματα, στην οξοποιία και στα λοιπά ποτά και έχει αξιολογηθεί με «αριστεία» από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Με βάση τα ανωτέρω,
ερωτάσθε  κύριε Υπουργέ:
- Πώς τεκμηριώνεται επιστημονικά αυτή η απόφαση; Έτσι θα γίνει «η αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης»;

Αθήνα     4/3/2013                                                     
 Αρ. πρωτ. 7936                                                 ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ    
                                                                                   ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ                    
                                                                                   ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ