Τελευταία νέα

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η


                ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

             Θέμα: Κατάργηση του τμήματος ΄΄Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε’’ του A-Τ.Ε.Ι Πάτρας.

Κύριε Υπουργέ,
το σχέδιο ¨Αθηνά¨, το οποίο παρουσιάσατε «για την αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης  και τον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της Χώρας», ουδέποτε τέθηκε σε  διαβούλευση, σε αντίθεση με όσα είχατε δεσμευτεί.
Στην πραγματικότητα, υπακούοντας τυφλά στις επιταγές των μνημονίων επιδοθήκατε σε μία συρραφή μεταβολών την οποία υπαγόρευσαν, η απόφαση συμμόρφωσης στις εντολές της ¨τρόικας¨ και προκειμένου να εξυπηρετήσετε μικροκομματικές-τοπικιστικές σκοπιμότητες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάργηση του τμήματος ΄΄Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε’’ του ΤΕΙ Πάτρας που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας και συγχωνεύεται με το τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία, που εδρεύει στην Αμαλιάδα, ενώ έχουν διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο.
Η απόφαση αυτή μόνο πρόχειρη, αντιεπιστημονική και αδικαιολόγητη μπορεί να χαρακτηριστεί.
Δεν μπορεί εν μια νυκτί να καταστρέφονται  τα όνειρα νέων ανθρώπων που αποφάσισαν να υπηρετήσουν τη δημοσιογραφία και να προσφέρουν στην ενημέρωση, εντασσόμενοι στο τμήμα ‘’Πληροφορικής και ΜΜΕ’’, προκειμένου να αποκτήσουν εφόδια που θα τους συνδράμουν στην επίτευξη του στόχου τους.
Αποδεικνύεται πως οι συλλήβδην συγχωνεύσεις και ενσωματώσεις τμημάτων, μοναδικό σκοπό έχουν,τον περιορισμό των εξόδων και όχι τον εξορθολογισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.       
 Με βάση τα ανωτέρω,

 Ερωτάσθε  κύριε Υπουργέ:

      -Πώς μπορεί να συγχωνευθούν δύο τμήματα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα;
     - Πώς τεκμηριώνεται επιστημονικά αυτή η απόφαση;


       Aθήνα 12/2/2013
                                                                           ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Αρ.πρωτ.7094
                                                                             ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
                                                                              ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ